На 24. седници Скупштине града, која је одржана данас, пред одборницима су се нашле важне тачке дневног реда. Између осталог, било је речи о покретању поступка за реализациjу проjекта jавно-приватног партнерства за изградњу соларне електране и употребу обновљивих извора енергиjе, а усвојени су и  Извештаjи о раду jавних предузећа.

Централна тема на седници Скупштине била је покретање поступка за реализациjу проjекта jавно-приватног партнерства за изградњу соларне електране и употребу обновљивих извора енергиjе. О томе је говорио градоначелник Слободан Миленковић.

"Ми смо 23. децембра прошле године донели Одлуку о покретању овог поступка. Сада мењамо правни основ,  члан 19.   замењен је чланом 13. Закона о јавном приватном партнерству.  Децембра месеца је покренут поступак на основу заинтересованости приватног правног лица . Међутим, у међувремену се јавио велики број заинтересованих правних субјеката који желе да улажу у обновљиви извор енергиjе  и изградњу соларне електране и због тога сада мењамо правни основ. Члан 13. Закона о јавно-приватном партнерству каже да јавна тела имају право да самостално покрену поступак реализације пројекта јавног приватног партнерства , тако да Град Врање покреће самостално тај поступак . Подсетићу вас за локацију зона 4 у Привредној радној зони Бунушевац. Јавни интерес за реализацију овог пројекта  огледа се у следећем: уступањем на коришћење градског грађевинског земљишта које није адекватно за други вид изградње , Град обезбеђује приход у виду концесионе накнаде . За потребе изградње и рада соларне електране отвориће се нова радна места. Коришћењем обновљивих извора енергије Град Врање ће бити усклађен са прописима Европске уније који промовишу зелену енергију и биће препознатљив на зеленој карти Европске уније. Након истека уговорног периода, соларна електрана прелази у својину Града Врања . Реализацијом овог пројекта Град Врање може обезбедити проценат произведене електричне енергије за снабдевање јавних објеката . Смањена емисија угљен диоксида  у процесу производње електричне енергије , земљиште мале употребне вредности биће искоришћено за реализацију пројеката", нагласио је градоначелник .

На седници Скупштине покренута је иницијатива за промену пословника Скупштине града Врања која се односи на дефиницију скупштинских радних тела.

"Недавно је дошло до измене Закона о родној равноправности, тако да новоусвојена законска регулатива дефинише тела која скупштина треба да има када је реч о родној равноправности. Ми смо и до сада имали Савет за родну равноправност, који се бавио овом темом али је дошло до измене и она се односи на назив , тако да би сада скупштинско тело носило назив Комисија за родну равноправност , коју би чинили одборници Скупштине града. Закон предвиђа и да локална самоправа треба да формира  Савет за родну равноправност,који би чинила именована и постављена лица. Комисија и Савет би се допуњавали и сарађивали када је ова проблематика у питању", каже председник Скупштине Дејан Тричковић.

Одборници  су усвојили и  извештаjе о раду jавних предузећа “Водовод”, “Комрад”, “Нови дом”, “Урбанизам и изградња Града Врања”, “Паркинг сервис” и “Управа Бање и Привредног друштва  ''Слободна зона''. Донете су и одлуке о разрешењу и именовању чланова појединих школских и надзорних одбора .

 

 

 

Дејан Тричковић председник Скупштине града заказао је за сутра 17. седницу локалног парламента са почетком у 9 сати. Пред одборницима ће се наћи низ одлука у 20 тачака. Радио телевизија Врање ће директно преносити ток седнице лолкалног парламента.

Једна од тачака дневног реда је Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Врања за 2021. годину, као и Предлог Одлуке о изради друге измене и допуне Генералног урбанистичког плана Врања. Такође, биће речи и о Предлогу Решења о именовању Главног урбанисте града Врања, каже председник Скупштине.

"Спроведен је конкурс за Главног урбанисте града Врања, мандатно-имунитетска комисија је утврдила предлог и послала га Скупштини на разматрање и усвајање. На дневном реду је и претрес Предлога Одлуке о спровођењу Jавног конкурса за именовање директора Jавног предузећа „Управа Бање“. Недавно смо изабрали вршиоца функције директора ''Управа Бање'', а сада се покреће конкурс за избор директора у пуном мандату од 4 године", саопштава Тричковић.

На дневном реду Скупштине наћи ће се и Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021. годину са финансиjским планом.

"Тај буџетски фонд за заштиту животне средине мора бити усаглашен са новом Одлуком. Колико год буџет био добар, мора се водити рачуна о свему. Имали смо и даље имамо пандемију која је пореметила много тога у финансијским плаћањима и односима. Деси се у току године да се добију нека средства из Републике, тако да све мора да се усагласи са буџетом и плановима који су направљени на почетку године, како не би долазило до непредвиђених ситуација", каже Тричковић.

Биће речи и о измени и допуни Одлуке о оснивању Jавне установе „Центар за развоj локалних услуга социjалне заштите“, затим  Предлогу одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Jавне установе за управљање спортским обjектима у jавноj своjини града Врања „Спортски обjекти“. Такође, на дневном реду је и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи jавних основних школа на териториjи града Врања као и Измена и допуна Програма пословања Jавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Врање за 2021.

 

У среду 10. новембра биће одржана 17. седница локалног парламента. Одборници ће, између осталог, разматрати Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о буџету града Врања за 2021. годину, Извештаје о извршењу буџета града Врања за девет месеци ове године, као и Предлог Одлуке о изради друге измене и допуне Генералног урбанистичког плана Врања.

На дневном реду биће и Предлог Одлуке о боји и начину означавања возила и опреме комуналне милиције града Врања, Предлог Одлуке о униформи и ознакама комуналних милиционара града Врања, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе „Центар за развој локалних услуга социјалне заштите“, Предлога одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавне установе за управљање спортским објектима у јавној својини града Врања „Спортски објекти“, Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Врања, Измене и допуне Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Паркинг сервис“ Врање и Предлог Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине са Финансијским планом.

Одборници ће разматрати и Предлог Решења о именовању Главног урбанисте града Врања, као и Предлог Одлуке о спровођењу Јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Управа Бање“ Врањска Бања, чији је оснивач град Врање, са текстом јавног огласа.

Директан пренос заседања локалног парламента пратитие на каналу Телевизије Врање. Почетак је заказан за 9 сати.

У понедељак биће одржана 16.седница Скупштине града. У 10 сати предвиђен је свечани део  поводом 4.октобра Дана ослобођења  Врања у Првом светском рату. Радни део  скупштине почиње у 12 сати и 30 минута. Радио телевизија Врања директно ће преносити обе седнице.

"4.октобар Дан ослобођења нашег града у Првом светском рату је значајан датум у историји нашег града  и тим поводом одржаће се свечана седница Скупштине на којој  ћемо говорити о славним данима наше историје. Након тога, полагањем венаца и цвећа и  поменом  палим ратницима  крај Спомен  костурнице на Шапраначком гробљу у Врању, биће одата пошта ратницима са подручја Врања и околине страдалих у Првом свеском рату", каже Градимир Јовановић заменик председника Скупштине града Врања.

Након тога биће одржан радни део седнице Скупштине. Пред одборницима  ће се наћи низ важних питања и одлука, међу којима је Предлог Одлуке о усвајању измена и допуна Плана генералне регулације Зоне 2 у Врању-Шапраначки рид.

На дневном реду биће и програми пословања јавних предузећа  у првом делу године. Биће то прилика да се о функционисању јавног сектора проговори на Скупштини. Одборници ће разматрати и нека питања из домена комисије за мандатно-имунитетска питања. Покренуће се поступак за избор директора у Јавном предузећу „Урбанизам и изградња града Врања“, а биће речи и о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за именовање главног урбанисте града Врања, наглашава Јовановић.

Одборници ће разматрати и Статут  Установе „Културно-образовни центар“ а биће речи и о именовању  Стручног тима за реализацију пројеката јавно приватног партнерства. Јовановић каже да ће током наредних седница Скупштине дневни ред бити обимнији и додао да се свака седница одржава уз поштовање свих препоручених епидемиолошких мера. 

Врањски одборници, врло ефикасно уз две допунске тачке дневног реда, донели нове одлуке. Извештаји и кадровска питања биле су централне теме седнице Скупштине града.

Одборници врањског парламента једногласно су усвојили извештај о раду Градског штаба за ванредне ситуацијe. Извештај је поднео Немања Јовановић, стручни сарадник у Одељењу за послове органа града. У извештају је истакнуто да је Градски штаб радио према плану и према закључцима и препорукамa Републичког штаба за ванредне ситуације, као и на основу процене степена угрожености територије од елементарних непогода и других несрећа. Све седнице, укупно 34 биле су ванредне, а одржаване су ради спровођења превентивних мера на спречавању и сузбијању заразне инфекције Ковид-19.

Град, као територијална јединица, предузимао је превентивне мере на смањењу ризика од елементарних непогода. 

На седници локалног парламента, одборници су прихватили и предлог градоначелника о реализацији пројекта Јавно приватног парнерства, за јавну расвету.

"Јавни интерес за реализацију овог пројекта огледа се у потреби да се оствари уштеда у трошковима електричне енергије, односно издвајања мањег износа финансијских средстава из буџета локалне самоуправе, намењених за финансирање потрошње јавне расвете. Потреба да се обезбеди сигурност у снабдевању и испоруци светлосне опреме, потреби да се користи штедљиви извор, потреби да се оствари мање загађење ваздуха и смањи емисија угљен диоксида. Разлог за реализацију овог пројекта садржан је у чињеници да је добро и правилно осветљење изузетно важан чинилац јавног урбано осмишљеног простора, а пре свега, у циљу безбедности и пружања квалитеније и ефикасније услуге грађанима и побољшању животних услова", каже градоначелник Слободан Миленковић.

Разрешена је дужности директорке Центра за социјални рад Драгана Арсић, јер јој је истекао мандат. Арсићева је именована за вршиоца дужности директорке, до избора директора. Вршилац дужности директора Управе Бање Милош Џикић, такође је разрешен дужности, а на ту функцију именован је Србољуб Николић, дипломирани инжењер шумарства.

Изабрани су председник и чланови Управног одбора установе Културно-образовни центар, као и чланови неких школских одбора.

 

Страна 1 од 4

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Како ће млади Врањанци потрошити својих 100 евра од државе? - Радио Телевизија Врање https://t.co/kUEPv2I5qR via… https://t.co/K3f1WhVASR
Председник Вучић у Врању са избеглима из Украјине - Радио Телевизија Врање https://t.co/JhiC04WNsH via… https://t.co/kYJWlg2jA6
Малине из овогодишњег рода око 700 динара за килограм - Радио Телевизија Врање https://t.co/6d9hG5WSEo via… https://t.co/5muHCVBzMc
Follow RTV Vranje on Twitter