Кости, које су ловци у недељу пронашли у атару села Врбово, у општини Владичин Хан су људског порекла потврдило је Више јавно тужилаштво у Врању.

Донета је наредба да се изврши обдукција пронађених делова тела и неопходна ДНК вештачења биолошког материјала са лица места, како би се утврдило да ли се ради о неком од несталих лица.

У Вишем тужилаштву кажу да ће о резултатима обдукције одмах обавестити јавност.

Више јавно тужилаштво у Врању обележило је 75 година постојања и рада. Тим поводом приређен је коктел у просторијама тужилаштва, али и откривене табле са именима свих запослених. Некада Окружно, данас Више јавно тужилаштво поводом великог јубилеја приредило је коктел за садашње и некадашње запослене, заслужне појединце и медије. Данијела Трајковић, виши јавни тужилац, захвалила се свима који су допринели раду и просперитету тужилаштва од 1945. године до данас. Окружно тужилаштво у Врању почело је са радом 10. фебруара 1945. године и од тога дана са одређеним изменама функционише до данас. Након реформе 2010. године преименовано је у Више тужилаштво.

''Рад тужиоца и свих носиоца тужилачке функције је јако комплексан и тежак. У периоду иза нас је велики број кадровских, професионалних и организационих промена, велики број прописа је измењен у односу на период када су наши драги гости били руководиоци и тужиоци, прошириле су се улоге тужиоца, нарочито 2013. када нам је Законом поверено обављање јавно-тужилачке истраге. Новим прописима и даље нам се проширавају обавезе и дужности, тешка су времена, али рад тужиоца је увек био тежак и када се види кроз архиву наших драгих колега види се да је свако време имало своје бреме и своју тежину у послу'', каже Данијела Трајковић, виши јавни тужилац.

Ово је била прилика и да се ода признање свим људима који су обележили рад овог органа, те су откривене изложбене табле са именима свих тужилаца, заменика тужиоца и сарадника, као и свих запослених од 1945. године до данас. Таблу је, заједно са садашњим вишим тужиоцем, Данијелом Трајковић, открио Радисав Станојевић, окружни тужилац чијом заслугом је 1977. године изграђена зграда у којој се тужилаштво и данас налази.

''На овај начин желим да изразим захвалност свим тим људима, као што сам на почетку рекла, да та њихова имена стоје овде нама, као њиховим наследницима, али ће стајати и наша имена за оне нове, младе генерације, које ће бити иза нас, јер као што се каже ''ништа није почело са нама, и неће се завршити са нама'', каже Данијела Трајковић, виши јавни тужилац.

Председништво АВНОЈ-а је на својој седници 3. фебруара 1945. године донело одлуку о установљењу и надлежности јавног тужиоца Демократске Федеративне Југославије. У складу са овом одлуком 5. фебруара у Врању су формирани Окружни и Срески суд и Окружно јавно тужилаштво у чијем саставу су били посебни помоћници окружног тужиоца за поједине срезове. Тужилаштво је званично почело са радом 10. фебруара поменуте године у Поп Васиној кући, затим је пресељено у кућу Мирка Кочића, те у данашњу Палату правде, да би, захваљујући поменутом Радисаву Станојевићу, било смештено у зграду где се и данас налази.

Због  интересовања јавности и медија поводом предмета који су изазвали како узнемирење јавности тако и интересовање, Више јавно тужилаштво у Врању, пре свега у циљу информисања и благовременог обавештевања јавности и транспаретности у раду, донело је одлуку да на годишњој конференцији за новинаре, саопшти следеће :

1.Да је Више јавно тужилаштво у Врању, 12.децембра 2019.године, подигло оптужницу против Марка Вујачића из Подгорице, Република Црна Гора, због постојања оправдане сумње да је учинио кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја . Он је 27.09.2017.године, око 00.32 сата, у Врању, у ул.Краља Стефана Првовенчаног, између објекта кладионице и дрогерије, на подмукао начин лишио живота, оштећеног сада покојног Југослава Цветановића из Врања. Оптужница није ступила на правну снагу, а оптуженом  је продужен притвор.

2.По оптужници ВЈТ у Врању, првостепеном пресудом Вишег суда у Врању,  Лука Спасић из Врања, због извршења кривичног дела убиство у покушају у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја и кривичним делом тешка крађа у дискотеци „Драма“ у Врању, осуђен је јединственом казном затвора у трајању од пет година. Међутим, по жалби ВЈТ у Врању, Апелациони суд у Нишу, је опт.Луки Спасићу преиначио првостепену пресуду у погледу одлуке о казни, и изрекао јединствену казну у трајању од 7 година затвора.

3.Такође, обавештавамо да је против оптуженог Ивана Михајловића из Врања, по оптужници ВЈТ у Врању, од 17.04.2018.године, због постојања оправдане сумње, да је учинио кривично дело тешко убиство у стицају са кривичним делом недозвољена производња, држање, ношење и промет оружја и експлозивних материја. Оптужени Михајловић се терети да је поменуто  кривично дело починио у угоститељском објекту „Пржар“ у Врању, на штету сада покојног  В.С. (1966) из Врања. Он је првостепеном пресудом осуђен на 20 година затвора. Међутим, по жалби одбране пресуда је укинута одлуком Апелационог суда у Нишу, и враћена на поновни поступак (због битних повреда одредаба кривичног поступка).

  1. По оптужници  ВЈТ у Врању, од  23.04.2018.године, Више јавно тужилаштво у Врању,  против Станимировић Станише из села Коћура, због постојања оправдане сумње, да је извршио кривично дело тешко убиство, у породичној кући сада покојних З.Г. и С.А.  у селу Коћура,  18.12.2017.године, у стању смањене урачунљивости али не и битно. Првостепени суд је оптуженог осудио на казну затвора у трајању од 30 година, која није правоснажна.
  2. Такође, по оптужници ВЈТ у Врању, против Ненада Цикотића (43) из села Доње Требешиње, због постојања оправдане сумње да је учинио кривично дело убиство из чл.113..Кривичног Законика, на штету сада пок.М.М. из истог села,правоснажно осуђен на казну затвора у трајњу од 10 година , и изречена је мера безбедности обавезног психијатријског лечења.
  3. По жалби ВЈТ у Врању на првостепену пресуду којом су због извршења кривичног дела злоупотреба службеног положаја из чл.359.ст.3. у вези ст.1. у вези чл.33.61.КЗ, осуђени на казну затвора у трајању од по две године, због неправилне одлуке о кривичној санкцији, у односу на опт.Дејана Станојевића (Дензи), Станковић Новицу, Јанковић Слободана, Стојановић Делчу и Јордановић Милета, и повреде кривичног закона, јер првостепени суд није одлучио о свим предлозима из оптужнице ВЈТ у Врању, те се предмет налази на одлучивање по жалби пред Апелационим судом у Нишу.
  4. Више јавно тужилаштво у Врању, по завршеној истрази коју је водило против С.С. из с.Буштрање, општина Прешево (полицијског службеника), због постојања оправдане сумње да је учинио крив.дело неовлашћена производња и стављање у промет опојих дрога из чл.246.ст.1.КЗ., подигло оптужницу, која је враћена како би се истрага допунила извођењем одређених доказа.
  5. Што се тиче проналска дела десне ноге и дела трупа у атару села Мечковац, достављен је извештај ПУ Врању, а наредбом ВЈТ у Врању, наведени пронађени делови тела послати су на одбукцију. Резултат обдукције још није достављен, а у циљу утврђивања идентитета, издате су наредбе за ДНК вештачење.

На крају овог извештаја, односно саопштења потписана је виши јавни тужилац  у Врању Данијела Трајковић.

                               

Годишњи извештај о раду Вишег јавног тужилаштва у Врању, Основног јавног тужилаштва у Врању са одељењем у Бујановцу и Владичином Хану био је тема заједничке конференција за новинаре. Представници и једног и другог тужилаштво истакли су да о свом раду редовно обавештавају јавност на својим сајтовима, и преко информатора, који су доступни јавности. Смањен је број пријава током прошле године у тужилаштвима, како кажу углавном због промена надлежности одређених кривичних дела и формирања посебног Тужилаштва за сузбијање корупције. Доминирају кривична дела против имовине, живота и тела, брака и породице и безбедности јавног саобраћаја, када су у питању Основна тужилаштва.

"Од укупног броја пријава 2019. године, оптужено је 53 лица, а у односу на 22 лица је донета пресуда. Све пресуде су осуђујуће, нема ослобађајућих, а према 5 лица су изречене казне затвора, док је према осталима условна осуда", каже Драган Николић, основни јавни тужилац у Владичином Хану.

О поднетим пријавама у Основном јавном тужилаштву говорила је и Милица Петковић, вршилац функције тужиоца и истакла је да број пријава смањен за 10 посто у односу на 2018. годину. Она се осврнула  на примене начела опортунитета у раду тужилаштва.

"Мислим да постоји скепса према тужилаштву у погледу примене начела опортунитета. Имајући у виду новинске чланке окривљени платио своју казну или да је то привилегија богатих. Не бих се сложила са тим. Тужилац цени целисходност, то подразумева обавезу јавног тужиоца да у сваком конкретном случају цени да ли је оправдано кривично гоњење са аспекта јавног интереса", каже Петковићева.

Постоје дела где није могућа примена начела опортунитета. По том основу, у буџет Владе је уплаћено преко 6 милиона, а на име накнаде скоро 5 милиона динара. Евидентно је смањење прилива предмета и у Вишем јавном тужилаштву каже Данијела Трајковић виши јавни тужилац. Повећања има у делу малолетничке делинквенције и непознатих извршилаца кривичних дела.

"Повећава нам се из годину у годину малолетничка делинквенција, али и кривична дела везана за кријумчарење људи. Врло често имамо откривања овог кривичног дела и најчешће се дешава да возачи напуштају возило и остављају мигранте у возилу", каже Трајковићева.

На конференцији је било речи и о предметима за које постоји већа заинтересованост јавности, као што је нестанак тек рођених беба. У тужилаштву у Владичином Хану у току је неколико живих предмета на ту тему.

 

Страна 3 од 3

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Усвојен Нацрт модернизације јавне расвете на стотој седници Већа - Радио Телевизија Врање https://t.co/PnEJnT80zt v… https://t.co/1wWfuKkquM
Подршка младима - Данас је Међународни дан младих - Радио Телевизија Врање https://t.co/mNWjguAfXZ via… https://t.co/72ywGZsjbP
Заменица градоначелника: Упутство Министарства просвете јасно - Радио Телевизија Врање https://t.co/DRjXdnx0Ma via… https://t.co/oEh4Pmrzsk
Follow RTV Vranje on Twitter