Одштампајте ову страницу

Школски тим ОШ "Вук Караџић"

By РТВ децембар 17, 2018 526 0

Основна школа „Вук Караџић’’ у Врању има 1163 ученика. У школској 2016/2017. години догодило се тринаест случајева насиља, а већ наредне школске године, уз појачане мере превенције насиља, број се смањио на седам случајева насиља. Најчешће се радило о насиљу са првог нивоа насиља односно лакше повреде обавеза ученика, а ређе се јављају теже повреде обавеза ученика и повреде забране насиља.

Пример:

Над ученицом из виших разреда извршено је ван школе физичко и електронско насиље од стране две ученице из средњих школа коме су присуствовале и две ученице из наше школе. Иако се насиље догодило ван школе, школа је предузела све неопходне мере - након што смо добили сазнање о насиљу, одржан је Тим за превенцију и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, покренут је и одржан васпитно – дисциплински поступак и предвиђене су мере уз појачан васпитни рад како од стране одељењских старешина, тако и од стране ПП службе, дежурних наставника и родитеља. У случај су укључене и надлежне институције. Након мера које су школа и надлежне институције предузеле, ниједна од ученица до краја школске године није имала никакве повреде обавеза ученика нити повреде забране насиља. Завршиле су успешно осми разред, успешно положиле завршни испит и уписале жељене средње школе, што показује да је успех загарантован када постоји сарадња од стране родитеља и сарадња свих институција односно свих карика у ланцу борбе против насиља.

Вршњачког насиља има али запослени у школи – управа школе, педагошко - психолошка служба, одељењске старешине и Тим за превенцију и заштиту од насиља, злостављања и занемаривања, улажу напоре да се насиље сведе на најмању могућу меру и по могућству искорени.

Тим предузима све неопходне мере према Правилнику о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање и Правилнику о материјалној и дисциплинској одговорности ученика ОШ „Вук Караџић“ у Врању, разматра случајеве насиља и прати ефекте предузетих мера.

Школа предузима многобројне активности на превенцији вршњачког насиља и подстицању блискости, сарадње и међусобне толеранције - појачан васпитни рад са ученицима, едукације ученика и родитеља, радионице, предавања и трибине, као и сарадња са надлежним институцијама . 

 

Оцените овај чланак
(0 Гласова)
Последњи пут измењено уторак, 18 децембар 2018 08:43