Влада донела Уредбу о исплати износа као увећања уз пензију до 43.645 динара

Влада Србије донела је Уредбу о условима, висини, обухвату пензија и динамици исплате новчаног износа као увећања уз пензију. Том уредбом прописано да ће се новчани износ као увећање уз пензију исплаћивати корисницима старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије, која од децембра ове године до новембра 2023. године, не прелази износ од 43.645,99 динара, саопштено је из Владе.

Додаје се да ће се тај новчани износ исплаћивати месечно уз пензију у поменутом временском интервалу.

Влада је саопштила да то представља наставак спровођења мера заштите и побољшања стандарда корисника права пензијског и инвалидског осигурања.

Прецизирано је и да ће се корисницима пензије сматрати и инвалиди рада друге и треће категорије инвалидности, односно преостале радне способности.

Изменом Уредбе о ближим условима, критеријумима и елементима за паушално опорезивање обвезника пореза на приходе од самосталне делатности, за још једну годину продужен је период примене ограничења повећања пореске основице, на највише до 10 одсто годишње у случају када се износ основице повећа у односу на износ утврђен за претходну годину.

Додаје се да ће ограничење повећања пореске основице највише до 10 одсто годишње примењивати закључно са 2023. годином.

Please follow and like us:
Друштво