Градоначелник Врања на седници Савеза за здравство Националне алиjансе за локални економски развоj

Осим увођења jединственог електронског здравственог картона, наредни корак у дигитализациjи здравственог система jе повезивање свих установа и лекара специjалиста, кроз електронски упут и електронски медицински досиjе и олакшавање приступа пациjената лекарима специjалистима, чуло се на седници Савеза за здравство Националне алиjансе за локални економски развоj (НАЛЕД). У фокусу савеза у наредне две године биће и рад на смањењу листа чекања и повећању броjа услуга коjе ће грађани моћи да обаве у приватном здравству о трошку РФЗО, као што jе сада случаj са диjализом, вантелесном оплодњом, хипербаричном комором и катарактом. Трећи приоритет jе даља дигитализациjа процедура, пре свега у вези клиничких студиjа и добиjања дозвола за лек, како би нове, модерне и ефикасниjе терапиjе биле доступне нашим грађанима, саопштено jе на седници Савеза.

Гост седнице била jе министарка здравља Даница Груjичић. “Србиjи и њеном здравству jе потребна дигитализациjа како би лекари сву своjу енергиjу могли да посвете лечењу пациjената, а не да драгоцено време троше на административне послове. Такође,  све велике идеjе се на краjу своде на развоj оне средине где грађани наjвише остваруjу своjе животне потребе, а то jе локална заjедница. Проjекат Министарства здравља о породичном лекару jе уствари идеjа да кроз већу подршку породичним лекарима – а то су лекари у наjлокалниjоj заjедници – остваримо примарну здравствену заштиту коjа превентивним деловањем остваруjе већи степен здравствене заштите целог народа”, рекла jе Груjичић.

Седници Савеза за здравство присуствовао jе и градоначелник Врања др Слободан Миленковић, коjи jе истовремено и члан Надзорног одбора НАЛЕД-а.

Please follow and like us:
Друштво