Градско веће у уторак

У уторак, 20. децембра, биће одржана 118. седница Градског већа.

Већници ће разматрати Програме и Финансијске планове пословања за наредну годину јавних предузећа Водовод, Комрад, Паркинг сервис, Управа Бање, Нови дом, Урбанизам и изградња Града Врања, као и Здравствене установе Апотека Врање, као и јавних установа Центар за социјални рад, Центар за развој локалних услуга социјалне заштите, Позориште „Бора Станковић“, Јавна библиотека „Бора Станковић“, Народни музеј, Историјски архив „31. јануар“, Народни универзитет, „Школа анимираног филма“, Спортски објекти, Туристичка организација града Врања, и Културно образовни центар у Врању. 

На дневном реду биће и Програм подстицаја за развој „Слободне зоне Врање“, Нацрт Одлуке о усвајању измене и допуне Плана генералне регулације зоне 5 у Врању – Горња чаршија – Рашка, Нацрт Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Врања за 2023. годину. Већници ће разматрати и Нацрт Одлуке о програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину, Нацрт Одлуке о изменама и допунама Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији града Врања, Нацрт  средњорочног плана за период 2022-2024. године, Нацрт Одлуке о матичним подручјима на територији града Врања, као и Предлог Комисије за доделу награда успешним студентима са територије града Врања за 2022/2023. годину.

Please follow and like us:
Друштво