Дигитализација образовања један од услова да се млади задрже

Стратегијом развоја електронске управе у Србији, област образовања је апострофирана као један од приоритета.

Председница Владе Србије Ана Брнабић је истакла да је, уз реформу образовања, веома важан приоритет Владе Србије и реформа јавне управе као и улагање у програме планиране Стратегијом за развој вештачке интелигенције.

Према њеним речима, то је управо и кључни приоритет Владе Србије, заједно са развојем економије засноване на иновацијама, што је и начин да Србија не буде земља јефтине радне снаге, да БДП расте и да се млади задрже.

Брнабић је подсетила на то да је Стратегија о вештачкој интелигенцији усвојена крајем децембра 2019. године, чиме је Србија постала прва земља у Југоисточној Европи и 26. у свету која има такав документ.

Та стратегија ће, како је додала, омогућити развој и примену вештачке интелигенције у образовању, науци и државној управи, али и додатно убрзање наше привреде.

Брнабић је, говорећи о реформи образовања, навела да су Србији у време избијања пандемије коронавируса била потребна само три дана да пређе на онлајн наставу за све ученике основних и средњих школа.

Као важне резултате, премијерка је навела повезивање свих школа на интернет у оквиру сигурне мреже – покренут је пројекат “Повезане школе“, при чему је обезбеђен дигитални наставни садржај, као и дигитални уџбеници и дигиталне учионице са брзим бежичним интернетом.

Капитални пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе – Повезане школе“, који Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја,  предвиђа свеобухватно унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим основним и средњим школама у Србији.

Пројекат обухвата изградњу бежичних локалних рачунарских мрежа у преко 1.800 школских објеката, као и унапређење опреме Академске мреже Републике Србије ради обезбеђивања поузданог и сигурног интернет приступа. У јуну 2019. године завршен је пилот пројекат изградње локалних мрежа, којим је обухваћено 28 основних и средњих школа у 16 градова у Србији.

Изградња мреже је инфраструктурни предуслов за програм дигиталних учионица, односно опремање школа одговарајућом рачунарском опремом и израдом дигиталних наставних садржаја, које реализује Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Пројектом је предвиђено да до краја 2022. године велика већина школских објеката у Републици Србији, приближно 4.000 школских објеката, добију бесплатан интернет .

Што се тиче електронских услуга у области образовања, оне се, као и у другим секторима, пружају путем кровног портала еУправа. На овој платформи, у секцији „Животни догађаји“, доступне су услуге за вртић, основно, образовање, средње образовање и студирање.

Услуга еВртић представља електронску пријаву деце за упис у предшколске установе, при чему родитељи више не морају да одлазе на разне шалтере приликом пријаве деце у предшколске установе, већ пријаву могу да обаве електронски на Порталу еУправа.

Од марта месеца 2020. године ова услуга је доступна у 140 градова и општина, односно 158 Предшколских установа, као лакши, бржи, потпуно електронски и бесплатан начин пријаве деце за упис у предшколске установе.

Електронско подношење пријаве се врши једноставним попуњавањем онлајн обрасца, а прилагање извода из матичне књиге рођених, пребивалишта и уверења о запослењу није потребно, јер се подацима приступа аутоматски.

Код основног образовања, од пре две године је доступна и услуга редовних основних школа на Порталу еУправа – електронски упис (еУпис) будућих ђака првака. Родитељи могу на једноставан начин да закажу термин у жељеној основној школи за упис и тестирање детета.

Термин у основној школи може да се закаже преко Портала еУправа или директним контактом са школом путем телефона или мејла. Родитељ ни у овом случају више не доноси извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању предшколског програма, доказ о лекарском прегледу детета и потврду пребивалишта, јер се сви подаци прибављају по службеној дужности електронским путем.

Свака основна школа је у обавези да понуди термине за упис и тестирање за период од 1. јуна до 20. јула, а услуга еУпис је доступна на Порталу од 28. маја до 10. јула. Уколико случајно жељена школа није објавила термине или су сви термини попуњени потребно је да их грађани контактирају телефоном.

– Увођење еУписа захтевало је повезивање 1.200 основних школа, 150 домова здравља и базе података 4 министарства, односно повезивање око 30 различитих информационих система. Увођењем ове услуге још једном показујемо како је јавна управа успешан сервис својих грађана, како грађанима штедимо време, школама олакшавамо рад и унапређујемо транспарентност процеса уписивања првака”, изјавио је том приликом доц. др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

На Порталу еУправе, родитељима је на располагању и именик са контактима свих основних школа, као и контакт центар Министарство просвете, науке и технолошког развоја, док су оператери доступни радним данима од 7.30 до 15.30.

Електронски дневник је пројекат Министарства просвете, науке и технолошког развоја који је почео пилот пројектом у школској 2017/2018. години. Намењен је, пре свега, наставницима у основним и средњим школама чији оснивач је Република Србија, али и родитељима деце која похађају ове школе.

Циљ пројекта електронског дневника је објективније и ефикасније вођење евиденције о образовно-васпитном раду ученика. Повећање објективности се односи на реалније оцењивање, јер је наставницима онемогућен увид у оцене из других предмета, а тиме и стицање предрасуда о знању ученика. Ефикасност се огледа и у смањењу административног рада наставника, јер се све потребне евиденције налазе на једном месту. Постигнут је и увид у наставни процес у реалном времену и тиме омогућено превентивно деловање.

Додатно, приликом интересовања родитеља о напретку детета, наставнику је у електронском дневнику омогућено да показује евиденције само о том детету. Такође, примењено решење омогућава родитељима индивидуални увид у евиденције о ученику путем интернета.

Портал „Моја средња школа“ представља платформу која омогућава електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.

Ауторизовани корисник портала може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику, путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико има налог на порталу Мој есДневник или има налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим се приступа порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:

– подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита

– подношење приговора на резултате завршног испита

– подношење електронске листе жеља

– подношење електронске пријаве за упис у средњу школу

Налог на есДневнику може се добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију може се креирати регистровањем на eID.gov.rs.

Директор Канцеларије за ИТ и државну управу Михаило Јовановић изјавио је прошле године да ће следеће електронска услуга која ће заживети бити праћење школовања свих ђака кроз јединствени инфромациони систем просвете.

Ускоро се, најавио је он, очекује и пуштање у рад јединственог информационог система просвете на којем се, каже, ради две године. Тај систем пратио би школовање и успешност ђака од вртића до универзитета.

Јовановић је казао да је данас могуће развијати такве електронске услуге јер су у последње три до четири године донети одређени закони, али и унапређена инфраструктура за развој електронске управе. Циљ је и да запослени на шалтеру све потребе грађана ураде користећи електронске системе.

– Поглед у будућност назвао бих тоталном електронском управом и новом генерацијом електронске управе. Сада када имамо законе и инфраструктуру имамо и могућност да додатно развијамо услуге које ће бити доступне путем интернета – рекао је Јовановић.

baner
Please follow and like us:
Друштво е-Грађанин е-Грађанин Образовање