Додатак на пензије у 2023.години није једнак за све пензионере

Пензионерима у Србији, од фебруара наредне године, уз пензију ће бити исплаћиван и додатак. Ово је наставак спровођења мера побољшања стандарда пензионера. Али,  додатак на пензије неће бити у истом износу за све кориснике.

Пензионерима у Србији, којих има милион и 600 хиљада, од фебруара 2023. године ће ,уз повећање пензија, бити исплаћиван и додатак. Уредбом Владе прописано је да ће право на новчани износ уз пензију остваривати корисници старосне, превремене старосне, инвалидске и породичне пензије.   

Тачан износ додатка за сваког појединца знаће се 10. фебруара и  зависиће од висине пензије. Право на  овакво побољшање стандарда пензинера  имаће корисници  пензије, која од  децембра ове до новембра 2023. не прелази износ од 43 хиљаде 645,99 динара. У том временском периоду ће се  додатак исплаћивати месечно. Висина додатка зависи од новчаног износа пензије коју сваки корисник прима. Фонд пензијско инвалидског осигурања има скалу категорија пензионера. По  посебном  програму  на основу свих тих података обрачунаваће се додатак за сваког пензионера понаособ.

Наиме, велики је број пензионера који имају износе мање од гарантованих пензија, као и оних који добијају накнаде мање од просечних пензија. Чак 989 хиљада њих има пензију мању од просечне, док 380 хиљада старијих грађана  прима пензију мању од гарантоване-16 хиљада. Зато износ додатка неће бити исти за све . Тај додатак не улази у обрачун  просечне пензије. Колики ће бити тај износ знаће се 10. фебруара наредне године. Иначе, фебруара ће свим пензионерима у Србији бити повећана месечна примања за 10,2 одсто.

 Од следеће године мењају се и услови за одлазак у пензију.Да би остварили  право на старосну и превремену старосну пензију грађани ће у 2023. морати да раде два месеца дуже. Тако ће од 1. јануара 2023. услов за жене бити 63 године и 6 месеци живота и најмање 15 година стажа осигурања. Код мушкараца су и даље исти  услови 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Please follow and like us:
Друштво