Зона 5 атрактивна за изградњу објеката и за становање и за малу привреду

фото:РТВ Врање

За било коју изградњу неопходна су планска документа, а она су готово спремна када је у питању зона 5 у Врању, која обухвата део Врања, Суви Дол, Ранутовац и део Мечковца. Остало је још да Скупштина усвоји измене Плана генералне регулације ове зоне и тамо ће моћи да се граде објекти, како јавне намене тако и за становање и малу привреду.

Плански документ за зону 5 у Врању израђен је још 2013. али  ће претрпети измене због тога што је, у међувремену, дошло до измене Закона о планирању, подзаконских аката и стратешки развојних докумената.

– Сам циљ израде планског документа је да се преиспитају постојеће намене на датом потезу, да се дају планиране намене, оно шта је могуће градити на том простору, да се дефинише јавни интерес. То су површине јавне намене, попут саобраћајница, комуналне инфраструктуре. Да се обезбеде услови за изградњу на датом простору – каже Маја Недељковић, одговорна урбанисткиња.

Плански документ предвиђа проширење грађевинског подручја, према Сувом Долу где ће се и ширити град, јер план на том подручју има 52 посто неизграђеног подручја, каже урбанисткиња. То је потенцијал за будућност.

Ту има нових јавних објеката, поред постојеће дечије установе, имамо могућност за изградњу и школе на том потезу, имамо још једну локацију у насељу Рудина, за дечију установу и основну школу. Ту су делимично депонија Метерис, резервоари и саобраћајнице, а доћи ће и до изграње нових.

– Зона се наслања на државне путеве, на државни пут другог А реда 258, који је у ствари пут кроз насеље Суви Дол. Он је повезан са државним путем првог А реда  и аутопутем. То проширење изградње ове зоне  ће се односити на намену становање са малом привредом и пословно-производне зоне, јер сама та добра саобраћајна повезаност са државним путевима, уствари чини атрактивном ову зону за даљу изградњу – истиче Недељковићева.

У оквиру ове зоне има и доста уређеног градског зеленила у вишим деловима. Она могу да послуже за излетишта, паркове… То такозвано, ванградско зеленило може да послужи за активни или пасивни одмор грађана.

Please follow and like us:
Друштво