Милан Илић нови помоћник градоначелника

Милан Илић из Врања именован је за новог помоћника градоначелника за ресор локални привредно – економски развој, заштита и унапређење животне средине и управљање пројектима.

Рођен је 23.03.1990. у Врању, где је стекао основно и средње образовање.

Радио је у Канцеларији за младе града Врања 2017. године, као координатор пројекта „Унапређење положаја младих“ за Министарство омладине и спорта Републике Србије.

Наредне, 2018. године, радио је у локалној пореској администрацији, а у периоду 2019 – 2020. на рачуноводственим пословима у ЈП „Водовод“ Врање.

На парламентарним изборима у јуну 2020.године изабран је за народног посланика у Народној скупштини Републике Србије и ову функцију обављао је до августа 2022.

Иницијатор је и координатор бројних волонтерских пројеката из области унапређења положаја младих и унапређења и заштите животне средине и учесник више пројеката из области културе.

Ожењен је, отац једног детета.

Please follow and like us:
Политика