Од данас електронско преузимање извода из матичних књига

Путем портала еУправа од данас ће грађани моћи да поднесу и електронски захтев за добијање извода из матичне књиге рођених, венчаних или умрлих – еИзвод из матичних књига.

Грађани бирају да ли желе да изводе добију електронски у своје еСандуче или у папиру путем поште. Уколико је реч о електронском изводу они су потпуно бесплатни, без обзира на то за коју намену ваде овај документ, док се за изводе у папирном облику плаћа прописана такса. Уколико корисник одабере папирни облик извода из матичних књига, извод ће бити достављен препорученом пошиљком на адресу која је наведена у захтеву. За издавање извода у папирном облику се наплаћује законом прописана такса, осим у посебним случајевима, а што зависи од сврхе издавања извода.

Да би грађани користили ову услугу на Порталу еУправа, морају бити регистровани корисници и пријављени мобилном апликацијом ConsentID или квалификованим електронским сертификатом.

Рок за поступање надлежног матичара по примљеном захтеву је осам дана, али уколико је корисник одабрао папирни облик извода, поред наведеног рока, потребно је имати у виду и време које је потребно за доставу препоручене пошиљке.

Please follow and like us:
Друштво