Повећано загађење  ваздуха            

Временске прилике у граду  од почетка 2023. као и крајем прошле године погодовале су повећању загађења ваздуха . Увећана концентрација чађи нарочито је неповољно деловала на хроничне болеснике, оне са респираторним и кардиоваскуларним проблемима.

У зимским месецима, када је повећана влажност ваздуха и време без ветра, чешћи су проблеми са повећим загађењем ваздуха. Сада се квалитет ваздуха мери на укупно  пет мерних места  у Врању и Врањској Бањи.

Др Невенка Станојковић, специјалиста хигијене, истакла је да је од почетка ове године до 9. јануара, чак пет дана измерена повећана концентрација чађи у ваздуху у Врању.  С обзиром на климатске услове, они су били такви  да су погодовали повећању загађености, нарочито у данима када је било магле.

Приликом загађења измерене су веће концентрације честица чађи, сумпор диоксида и азотових оксида . Повећано загађење ваздуха у граду забележено је током четири дана и у децембру и то на  мерним местима у Заводу за јавно здравље, у ОШ „Светозар Марковић“, као и у вртићу „Невен“.

Др Станојковић подсећа да се становницима баш због тога не препоручује да бораве на отвореном простору, пре свега, у неповољним временским условима, поготову када је магла. Такве временске прилике када јер ниска температура ваздуха и када се користи више енергената, када је повећана магла и већи је атмосферски притисак, то су услови у којима се повећава концентрација загађујућих материја у ваздуху.

Киша и ветар у претходних неколико дана доприносе да загађење буде мање. При томе, треба имати у виду да киша доприноси спирању загађујућих честица које  потом одлазе у земљиште. Међутим, тиме се изазива повећање киселости  тла, што истовремено доводи до погоршања квалитета земље, а тиме посредно и до смањења приноса у пољопривреди.

Please follow and like us:
Друштво