Позив за послодавце – Дуално образовање

Фото: РТВ Врање

Од 12.10.2022.г сви заинтерсовани послодавци који желе да се укључе у дуални модел образовања за наредну школску годину могу поднети пријаву.
Послодавци се пријављују путем веб портала Привредне коморе Србије http://portal.dualnoobrazovanje.rs/ .

Процес пријављивања послодаваца обухвата три једноставна корака и не одузима пуно времена.
Од следеће, школске 2023/2024. године, у понуди за реализацију по дуалном моделу ће се наћи укупно 72 образовна профила из различитих подручја рада, међу којима је 8 нових: електротехничар енергетике, техничар дизајна графике, техничар друмског саобраћаја, техничар хортикултуре, техничар грејања и климатизације, наутички техничар-речни смер, тапетар-декоратер и цвећар-вртлар. Листа свих образовних профила који су у понуди за реализацију по дуалном моделу налази се на порталу дуалнообразовање.рс

Пријаве послодаваца су отворене до 30. новембра 2022. године.

Приликом пријављивања, осим креирања профила компаније, послодавци подносе Изјаву о спремности за укључивање у дуално образовање и Захтев за акредитацију.

Пратећу документацију за акредитацију послодавци достављају најкасније до 15. децембра, електронским путем на мејл: snezana.radivojevic@pks.rs или на адресу ПКС-РПК Лесковац, ул. Стојана Љубића бр.12, Лесковац.

Све пријаве које садрже потпуну документацију биће обједињене у План потреба привреде који ПКС званичним путем доставља Министарству просвете, науке и технолошког развоја. Коначну одлуку о структури уписа и одобреним дуалним профилима донеће МПНТР објављивањем Конкурса за упис ученика у средње школе, који се очекује крајем марта 2023. године.

Please follow and like us:
Друштво