Познати услови за умањење рачуна за струју и грејање

У суботу, 17. децембра ступа на снагу нова Уредба о енергетски угроженом купцу. Познати су критеријуми које грађани, односно домаћинства морају да испуне да би имали право да плаћају ниже рачуне за струју и даљинско грејање.

Када је критеријум за стицање статуса енергетски угроженог купца материјални положај, тачно је прописано колико могу да износе максимални месечни приходи, али и површина стана, односно куће у којој купац живи. Критеријум о површини куће неће се узимати у обзир за сеоска домаћинства.

Статус енергетски угроженог купца такође могу да добију и грађани који имају остварено право на социјалну помоћ или дечји додатак или увећани додатак за помоћ и негу другог лица, као и грађани којима је због здравственог стања неопходно свакодневно коришћење апарата или уређаја на струју. Осим права на умањење месечних обавеза плаћања електричне енергије, први пут је омогућено и умањење рачуна за топлотну енергију, и то од 40% до 60% рачуна, у зависности од броја чланова домаћинства.

Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца  по било ком од наведених основа подноси домаћинство Одсеку за друштвену бригу о деци у оквиру Одељења за друштвене делатности Градске управе града Врања, у Партизанској улици. Обрасци су објављени на интернет страници министарства надлежног за послове енергетике и интернет страници јединице локалне самоуправе.

Please follow and like us:
Друштво Економија