Почела пријава за помоћ породицама бораца и ратних војних инвалида

Комисија за избор корисника једнократне помоћи за породице бораца и ратних војних инвалида, објавила је Јавни позив за подношење пријава ради остваривања права за доделу једнократне помоћи.

Пријаву могу поднети појединци и домаћинства у периоду од 29. новембра до 6. децембра, уколико испуњавају опште услове, и то да су држављани Републике Србије, да имају пребивалиште на територији Града Врања најмање две године и да имају доказ о учешћу у рату, решење о инвалидности или су чланови породице цивилне жртве рата.

Захтев се подноси на пријавном обрасцу, који се може преузети у Услужном центру Градске управе, или са званичног градског сајта.

Please follow and like us:
Друштво