Прелиминарна листа привредних субјеката за спровођење мера енергетске санације

Комисиjа за реализациjу мера енергетске санациjе потврдила jе прелиминарну листу привредних субjеката на основу Jавног позива за учешће у спровођењу мера енергетске санациjе у домаћинствима. Мере се односе на уградњу соларних панела за производњу електричне енергиjе за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља. За реализациjу ове мере на прелиминарноj листи jе пет субjеката, док су приjаве три привредна субjекта одбачене, jер нису у складу са Jавним позивом.

Please follow and like us:
Друштво