Приоритет комуналног програма је завршити започето

фото:РТВ Врање

Пред одборнике врањске Скупштине у четвртак ће се наћи и одлука о Програму уређивања грађевинског земљишта за 2023. годину. У овој години је реконструисано и изграђено око 30-так саобраћајница на територији града, а приоритети у наредној години биће завршетак радова који су започети у 2022. или претходној години, каже градски већник задужен за ову област Миодрад Протић.

Планира се завршетак реконструкције улица Косовске, Баба Златине, изградња водоводне мреже према селу Нерадовац и завршетак радова на изградњи вртића у насељу Рашка, каже градски већник задужен за ову област Миодрад Протић.

– Што се тиче објеката од општег значаја због енергетске кризе, која је захватила цео свет па и нашу државу, одлучено је да се кроз јавно-приватно партнерство изврши реконструкција топловодне мреже и постојећих котларница и изградња нових котларница, како би дошло до промене енергента, који смо до сада користили, а то је мазут и да се пређе на био масу и дрвену сечку – каже Протић.

Планира се и почетак извођења радова на реконструкцији улице Партизански пут. То је градска саобраћајница, али је и део државног пута који пролази кроз наш град.

– Град је у преговорима са државом, ресорним министарствима, јер ће они учествовати у финансирању ове реконструкције. Обавеза града је била израда техничке документације и добијање потребних одобрења, као и сагласности од управљача пута. То је све обављено, сада се воде преговори и договори о почетку извођења радова на реконструкцији ове саобраћајнице.

У плану је и реконструкција вртића Пчелица, а ту се пре свега мисли на побољшање енергетске ефикасности објекта. Планира се и уређење Бунушевачког гробља, које се већ дуго  користи, али није до краја уређено. Планира се изградња недостајуће комуналне инфраструктуре, изградња интерних саобраћајница, урађен је урбанистички пројекат, а очекује се израда техничке документације и извођење радова.

–  Што се тиче самог опремања грађевинског земљишта, односно реконструкције и изградње саобраћајница на територији града припрема се оквирни споразум који ће трајати две године, а о приоритетима које ће се улице радити одлучиваће надлежна јединица Градске управе, као и до сада.

Протић потенцира да ће комунални програм зависи од прилива средстава у буџету.

Please follow and like us:
Друштво