Промењен правилник о „Вуковој“ дипломи за основне школе

Промене правилника за добијање дипломе „Вук Караџић“ за основну школу предвиђају да ће основцима од другог до осмог разреда бити потребно да имају све петице, док се до сада за титулу „вуковца“ рачунао успех од петог до осмог разреда.
У Министарству просвете, кажу да је новина која је утврђена правилником та да се ова диплома даје ученику који је у току стицања основног образовања и васпитања на крају сваке школске године постигао одличан успех из свих обавезних предмета, изборних програма и активности прописаних планом и програмом наставе.
У Вукову диплому улазиће и то да је ученик остварио примерно владање и да је добио најмање једну диплому „Доситеј Обрадовић“.
Из ресорног министарства кажу да према новим одредбама правилника диплому „Доситеј Обрадовић“ добијају ученици за изузетне резултате из обавезног предмета односно изборног програма и ако имају примерно владање на крају школске године.
Како наводе из Министарства просвете, правилником је предвиђено да се диплома „Доситеј Обрадовић“ стекне поред досадашњих награда на општинским и градским нивоима такмичења, а сада може и на републичком, међународном и окружном такмичењу.
Истичу да је новина и да су први пут уведене дипломе за ученике који постигну изванредне резултате у музичкој и балетској школи.
Диплома „Корнелије Станковић“ је еквивалент дипломи „Вук Караџић“ у музичкој школи, а у балетској то је „Марија Мага Магазиновић“.
Уместо дипломе „Доситеј Обрадовић“ у овим уметничким школама биће додељиване дипломе „Љубица Марић“ и „Душанка Сифниос“.
Правило је да ђаци у школама могу да добију и више ових диплома.
Како су рекли у Министарству просвете, примена овог правилника почиње од ове школске године.

Please follow and like us:
Образовање