Расписан Конкурс за доделу награде Свети Сава

Организациони одбор манифестациjе „Светосавска недеља 2023“, на jучерашњоj седници донео jе Одлуку о расписивању Конкурса за доделу награде ,,Свети Сава” за 2022. годину. Добитници награде могу бити образовно-васпитне установе, поjединци коjи се баве образовно-васпитним радом у школи и Предшколскоj установи, као и ученици основних и средњих школа и студенти, под условима прописаним Одлуком о дедељивању награде ,,Свети Сава’’. 

Право предлагања кандидата за награду ,,Свети Сава” имаjу сва правна и физичка лица и може се предложити само по jедна установа, поjединац, ученик или студент. Предлози мораjу бити достављени у писаноj форми и са потребним доказима (фотокопиjе докумената), са потпуним образложењем, тако да Комисиjа има довољно елемената за оцену предложених  кандидата. Предлози се достављаjу Комисиjи за утврђивање предлога за доделу награде ,,Свети Сава”, Одељењу за друштвене делатности – Одсеку за образовање, културу, омладину, спорт и информисање града Врања, на адресу ул. Хероjа са Кошара бб.

Рок за доставу предлога jе  до 5. jануара 2023. године.

Please follow and like us:
Образовање