Расписан конкурс за пројекте удружења у области друштвеног и хуманитарног рада

Градско веће расписало је Јавни конкурс за финансирање или суфинансирање програма и пројеката удружења у области друштвеног и хуманитарног рада од јавног интереса у 2023. години.

Под програмима и пројектима у области друштвеног и хуманитарног рада сматрају се програми и пројекти у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, здравствене заштите и промовисања људских и мањинских права, као и хуманитарни програми и други програми у којима удружење искључиво и непосредно прати јавне потребе.

За финансирање или суфинансирање програма и пројеката на основу овог конкурса обезбеђена су средства у буџету града Врања у износу 15.000.000 динара. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса, закључно са 19.01.2023. године. Период за реализацију пројекта је 15.12.2023. године.

Пријаве на конкурс уз пратећу документацију, у три примерка, у затвореној коверти, подносе се лично или путем поште на адресу: улица Краља Милана број 1, на шалтеру писарнице у Услужном центру Града Врања, са назнаком на затвореној коверти: за „Градско веће – Комисији за доделу средстава удружењима у области друштвеног и хуманитарног рада“.

Please follow and like us:
Друштво