Расписан Јавни позив за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације

Фото: РТВ Врање

Градско веће града Врања расписало jе Jавни позив за учешће привредних субjеката у спровођењу мера енергетске санациjе у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергиjе за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи,  термостатских  вентила и делитеља на териториjи Града Врања.

Право учешћа на овом jавном позиву имаjу сви заинтересовани привредни субjекти коjи испуњаваjу законом утврђене услове за обављање делатности и коjи испуњаваjу услове дефинисане Правилником о спровођењу мера енергетске санациjе и овим Jавном позивом. На jавном позиву могу учествовати привредни субjекти коjи врше набавку, радове и  уградњу материjала, опреме и уређаjа.

Конкурсна документациjа за Jавни позив може се преузети на интернет страници Града Врања, линк: http://www.vranje.org.rs/ogradu.php?id=0&oblast=ensanacija

Please follow and like us:
Друштво