Расписан Jавни позив за доделу награда успешним студентима на териториjи града Врања 

Градско веће града Врања расписало jе Jавни позив за доделу награда успешним студентима на териториjи града Врања за школску 2022/2023. годину. Општи услови за остваривање права на финансиjску награду су:

-да су редовни студенти високошколске установе чиjи jе оснивач Република Србиjа, аутономна покраjина или jединица локалне самоуправе, и да  се финансираjу из буџета;

-да су редовни студенти од 3-6. године основних академских или струковних студиjа, или студенти мастер студиjа;

-да су први пут уписали одговараjућу годину студиjа и да нису изгубили, односно обновили, ниjедну годину студиjа;

-да jе  просечна оцена током досадашњих студиjа наjмање 9,25 за прву категориjу награде, односно 9,51 за другу категориjу награде;

-да имаjу пребивалиште на териториjи града Врања и  имаjу наjвише 26 година старости.

Приjава на конкурс са потребном документациjом подноси се Одељењу за друштвену делатност – Одсеку за образовање, културу, спорт, омладину и информисање са назнаком – за Комисиjу за приjем, преглед  и састављање ранг листе приспелих приjава учесника конкурса за награду успешним студентима, преко писарнице Градске управе града Врања.

Рок за приjављивање на конкурс jе 15 дана, од дана обjављивања конкурса на званичном саjту града Врања, закључно са 16.11. 2022. године.

Информациjе и приjава на конкурс  могу се добити на  шалтеру броj 1, Градске управе града Врања и на броj  телефона:  0648907710.

Please follow and like us:
Друштво