Скупштина града усвојила Комунални програм за наредну годину

Скупштина града одржала је 31. и уједно, последњу седницу у овој години. Одборници су, између осталог, разматрали и усвојили Комунални програм за наредну годину и програме пословања са финансиjским плановима за 2023. годину jавних предузећа и установа.

Седница Скупштине је почела минутом ћутања у знак почасти преминулим суграђанима, сликару Зорану Стошићу Врањском и музичару Слободану Цобију Јовановићу. Одборници градске Скупштине су усвојили Комунални програм за наредну годину, у износу од 784 милиона динара.

Услед економске кризе и неизвесне финансијске ситуације, програм је планиран опрезно, а приоритет ће имати завршетак већ започетих пројеката, као што су реконструкција улица Косовске и Баба Златине, затим водоводна мрежа ка моравским селима и завршетак вртића у насељу Рашка.

Одборници су се интересовали за пројекат реконструкције једне од најзначајнијих градских саобраћајница, Улице Партизански пут. У одговору, градоначелник Слободан Миленковић је рекао да су још увек у току преговори са „Путевима Србије“, с обзиром на то да је ова саобраћајница делом у надлежности Републике.

Град је обезбедио пројектно-техничку документацију, а реализацију би требало да преузму „Путеви Србије“. Последњи пут питање реконструкције ове улице је покренуто пре два дана на састанку са представницима Министарства грађевинарства, напоменуо је градоначелник.

– Ја се надам да ће Партизански пут бити део њиховог програма за 2023. годину и да ћемо успети да излобирамо обезбеђивање средстава, како би имали комплетну реконструкцију те изузетно значајне саобраћајнице и једног од улаза у град – рекао је Миленковић.

Одборници су усвојили програме пословања са финансиjским плановима за 2023. годину jавних предузећа и установа, који су, како је истакнуто, рађени у атмосфери економске кризе и финансијске нестабилности и неизвесности.

Усвојене су и измене Плана генералне регулације Зоне 5 у Врању – Горња чаршија-Рашка, којим се дају смернице за даљи развој и ширење града. Такође, локални парламент дао jе и зелено светло на Одлуку о изради Плана детаљне регулациjе ветроелектране ,,Пољаница” и Одлуку о изради измена и допуна Плана детаљне регулациjе Александровачког jезера, којим се омогућује његова санација.

Скупштина је констатовала престанак функције секретара Скупштине града на сопствени захтев Јелене Станковић, уместо које је постављена њена заменица, Јелена Максић.

Градска Скупштина је донела и свој план рада за 2023. годину, а усвојене су и измене статута појединих јавних предузећа.

Please follow and like us:
Друштво Политика