Стална конференција градова и општина помаже Врању у унапређењу родне равноправности

У Врању и Кањижи спроводиће се пакети подршке за родну равноправност од стране Сталне конференције градова и општина. У оквиру тога предвиђено је да локалне самоуправе процене тренутно стање и поступања у области родне равноправности, те да обаве консултације са грађанима и грађанкама око њихових потреба.

Потребно је да градови и општине обаве анализу докумената које усвајају, укључујући и постојеће планове, како би се видело шта је могуће остварити и на који начин би се креирала политика у складу са тим.

Други део пакета подршке обухвата унапређење родно одговорног буџетирања у локалним самоуправама, које је у Србији обавезно према Закону о буџетском систему и Закону о родној равноправности.

На основу Закона о буџетском систему, предвиђено је постепено увођење родно одговорног буџетирања  у планирање, извршење и извештавање о буџету на свим нивоима, најкасније до 2024. године. На националном нивоу, досад је 34 од 40 буџетских корисника дефинисаних Планом постепеног увођења родно одговорног буџетирања испунило ову обавезу, док је на покрајинском нивоу свих 18 буџетских корисника применило РОБ.

Подаци СКГО показују да РОБ процес на локалном нивоу напредује из године у годину, будући да више од половине локалних самоуправа поштује минималне методолошке захтеве. Примери добре праксе уочени су у 38,8 одсто локалних самоуправа, а 11,8 одсто њих има простор за унапређење, док нешто више од 10 одсто локалних самоуправа немају програмску структуру буџета у оквиру које га је могуће применити.

Стална конференција градова и општина (СКГО) пружиће подршку локалним самоуправама, како би унапредиле своје поступање у политикама родне равноправности, у оквиру пројекта „Одрживе и инклузивне услуге на локалном нивоу“.

Please follow and like us:
Друштво