Градско веће сутра о реализованим пројектима

За сутра у 8 сати заказана је седница Градског већа. Чланови Већа разматраће, између осталог, Нацрте Решења о отуђењу уз накнаду у новцу грађевинског  земљишта у jавноj своjини града и предлог комисиjе о избору проjеката за финансирање и реализациjу услуга социjалне заштите.

Процена ризика од катастрофа на териториjи града, предлог решења о именовању Комисиjе за преглед поднетих извештаjа о реализациjи проjеката по расписаном jавном позиву за финансирање проjеката из буџета у области културе у прошлој години и предлог решења о именовању Комисиjе за доделу средстава за финансирање проjеката из области културе, по конкурсу за финансирање проjеката из  области културе, средствима  из буџета за 2023. годину, такође су на дневном реду.

Већници ће разматрати и предлог решења о именовању Комисиjе за избор проjеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења своjстава зграда, предлог решења о именовању Комисиjе за преглед поднетих извештаjа о реализациjи проjеката по расписаном jавном позиву коjим су додељена средства црквама и верским заjедницама у 2022.години, као и предлог решења о именовању Комисиjе за преглед поднетих извештаjа о реализациjи проjеката по расписаном jавном позиву за суфинансирање проjеката из буџета града у области jавног информисања у прошлој години.

Please follow and like us:
Друштво