Утврђен предлог ранг листе за доделу награда успешним студентима

Комисиjа за приjем, преглед и састављање ранг листе приспелих приjава учесника конкурса за награду успешним студентима, сачинила jе Предлог ранг листе за доделу награда најуспешнијима са териториjе града Врања.

Студенти из прве категориjе добиjаjу награду у износу од 20.000 динара, док студенти друге  категориjе добиjаjу награду у износу од 30.000 динара.

На Предлог ранг листе може се уложити приговор у писаноj форми у року од 8 дана од дана обjављивања Предлога ранг листе на званичном сајту града.

На Jавни позив  благовремено jе поднето укупно 75 приjава. 68 приjава испуњава прописане услове, док 7 приjава не испуњава Опште услове из Jавног позива.    

Please follow and like us:
Образовање