12 јавних позива за запошљавање

Филијала НСЗ у Врању

Национална служба за запошљавање расписала је 12 јавних позива путем којих ће, кроз директну финансијску подршку послодавцима и незапосленим лицима, у мере активне политике запошљавања бити укључено више од 23.000 лица. Као и претходних година, тежиште ће бити на теже запошљиве категорије незапослених грађана.

Из области предузетништва су запошљавање из категорије теже запошљивих где НСЗ субвенционише послодавце са 230 хиљада динара, док је за лица која се налазе на евиденцији преко 24 месеца, субвенција 276 хиљада динара у Врању. Такође и мера самозапошљавања за коју влада велико интересовање, а субвенција је 300.000 динара.

-Ту конкуришу сви, било колико да су на евиденцији. Теже запошљиве жене имају предности, ако имају производњу, имају већи број бодова. И ту нема дилеме, јер се све бодује и нико не може да помогне, ако је бизнис план добар, жене у старту добијају 5 бодова. Морају да заврше обуку за самозапошљавање и сви морају да су на евиденцији Филијале- каже Живковић.

Такође предвиђена је и мера самозапошљавања за Роме и за особе са инвалидитетом. Постоје још три мере за особе са инвалидитетом, као и нова мера управо за њих, радна активација.

-Она подразумева радно ангажовање лица, да би се мотивисали послодавци и да се лица радно социјално интегришу. НСЗ четири месеца плаћа минималну зараду послодавцу и  порезе и доприносе. То је само за приватнике – каже Живковић.

Обуке на захтев послодавца, стицање практичних знања, стручна пракса где је повећан износ, програм приправништва са средњим и високим образовањем, без обзира на просек студирања су такође у оквиру 12 јавних позива. 

Већина јавних позива биће отворена до 29. новембра 2024. године, док је рок за подношење захтева за поједине мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2024. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 15. маја, док је јавни позив за учешће у финансирању мере обука за потребе послодавца за запосленог на располагању до 31. октобра ове године.

Please follow and like us:
Друштво