Импресум

НАЗИВ МЕДИЈА: „РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВРАЊЕ“ Д.О.О. НАЗИВ И СЕДИШТЕ  : Партизанска 17а, 17500 ВРАЊЕТелефони: 017/422-632, 424-360, 424-544e-mail:   rtvranje@verat.net ПИБ: 100547234МАТИЧНИ БРОЈ: 07285531 ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК РТВ ВРАЊЕ: Зоран Величковић УРЕДНИЦА ПОРТАЛА : Лолица Поповић РЕГУЛАТОРНИ ОРГАН:…