Чувајмо птице и дрвеће

У свету се 10. мај обележава као Светски дан птица и дрвећа тако што се полаже изузетна пажња на очување ретких врста птица и дрвећа. Значај овог дана је у подизању свести људи о очувању природе.
Интензивни развој индустрије довео је до великих поремећаја у природи, када је флора и фауна у питању. Развијене земље  покушавају да исправе грешке које су се догодиле 19. и 20. века. Осим што су се много секле шуме и остали смо без доброг дела шума, на тим дрвећима уништена су и природна станишта, гнездилишта, места за исхрану, па је тако и мањи број птица у свету.

Под шумама се у Србији налази преко 2 милиона и 250 хиљада хектара, односно 30, 7 посто њене територије. Тиме смо се сврстали у државе које су средње шумовите и близу смо проценту светске шумовитости који је 30 посто. Ипак, далеко ниже од европске шумовитости, која је око 46 посто. Мање шума, значи и мање птица.

Please follow and like us:
Друштво