Данас је Међународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом

Међународни дан особа са инвалидитетом је дан Уједињених нација који се обележава сваке године 3. децембра.

Тема Међународног дана особа са инвалидитетом (МД ОСИ) 2023. године је: „Уједињени у акцији за спашавање и постизање Циљева одрживог развоја за ОСИ, са ОСИ и од стране особа са инвалидитетом (ОСИ)“.

Дан је посвећен промоцији права и добробити особа са инвалидитетом на свим нивоима друштва и развоја, те подизању свести о положају особа са инвалидитетом у свим аспектима политичког, друштвеног, економског и културног живота.

Обележавање 3. децембра, Међународног дана ОСИ, има за циљ промовисање разумевања питања инвалидности и мобилизирање подршке за достојанство, права и добробит особа са инвалидитетом.

Посвећеност УН испуњавању свих људских права за особе с инвалидитетом ојачана је широко ратификованом Конвенцијом о правима особа с инвалидитетом и Агендом за одрживи развој УН 2030.

Please follow and like us:
Друштво