Енергетском ефикасношћу до чистијег ваздуха

Загађење ваздуха је највећа претња по здраву животну средину. Глобално, 7 милиона људи
превремено умре сваке године. Загађење ваздуха несразмерно утиче на најугроженије и
маргинализоване заједнице, оне са најмање ресурса да се заштите. Такође, више погађа децу и
старије особе, док загађење ваздуха у домаћинствима највише погађа жене и децу.


Загађење ваздуха је директно повезано са климатским променама, губитком биодиверзитета и
другим облицима загађења. Неки загађивачи ваздуха такође утичу на климатске промене, које
даље подстичу загађење ваздуха, на пример у случају шумских пожара или виших нивоа озона
током топлотних таласа. Загађење ваздуха у Србији има више узрока: производња енергије
помоћу фосилних горива, неефикасни уређаји и мреже за грејање, транспорт, пољопривредна
пракса, сагоревање отпада на неконтролисаним депонијама. Загађивач ваздуха може да пређе
већи део континента у року од 3-4 дана.


Енергетска ефикасност подразумева коришћење мање енергената за загревање домова, а самим
тим и утиче директно на побољшање квалитета ваздуха. У зимским месецима, када се
периодично суочавамо са смањеним квалитетом ваздуха услед паљења индивидуалних ложишта,
сигурно је да ће нам унапређење енергетске ефикасности вишеструко значити. Деценијама се није
ни размишљало о овом проблему, а данас предано радимо на његовом решавању. Како је ваздух
јако важан за квалитет живота сваког грађанина, пројекти у овој области су нам међу
приоритетним, унапређењем енергетске ефикасности доприносимо чистијем ваздуху, али и томе
да нам домови буду топлији, то јест да квалитет живота буде бољи.


Свако домаћинство може да допринесе ефикаснијем коришћењу енергије, а тиме и смањењу
нивоа загађења ваздуха. Инсталацијом енергетски ефикасних решења као што су модерни
прозори и врата, системи за грејање/хлађење и системи за изолацију, домаћинства могу значајно
смањити свој утицај на околину и истовремено уштедети новац.
Прелазак економија на зелене технологије омогућиће свим грађанима економски просперитет,
али и чист ваздух и чисту воду за пиће – трострука победа за побољшање животног стандарда,
унапређење здравља и стварање одрживог раста ка чистијој и здравијој будућности..
Енергетска ефикасност се најчешће дефинише кроз два значења, једно се односи на уређаје, а
друго на мере и понашање чији је циљ да сведемо потрошњу енергије на минимум уз услов да
при томе не нарушимо ниво стамбеног комфора, нити ефикасност у обављању неког посла.
Енергетски ефикасан уређај је онај апарат који има велики степен искоришћења, односно, мале
губитке приликом трансформације једног вида енергије у други.


Резултат повећане енергетске ефикасности су значајне уштеде, али, не треба занемарити ни
директан утицај на очување животне средине, на смањење емисија штетних гасова и честица у
атмосфери.
Квалитет ваздуха је један од највиших приоритета за очување здраве животне средине и здравља
становништва.

У мере енергетске ефикасности спада и набавка, односно замена уређаја за грејање. Стари
уређаји се мењају уређајима високе ефикасности и са минималним загађењем ваздуха.
У такве уређаје спадају топлотне пумпе и уређаји на биомасу. То су уређаји који се односе на
грејање, али енергетска ефикасност односи се и на ефикасне уређаје за хлађење.
Коришћење обновљивих извора као енергената, у које спадају биомаса, сунчева енергија,
ветроенерегија, геотермална енергија, такође спада у мере енергетске ефикасности.
Ветар, сунце, вода као извори за добијање електричне енергије, све су присутнији и према оцени
стручњака из бројних области, то је добар пут који може значајно допринети обезбеђењу
енергетских потреба становништва и привреде уз истовремено смањење еколошких проблема,
пре свега загађења ваздуха.
У различитим облицима, у Србији је највише заступљена дрвна биомаса као огревно дрво, дрвна
сечка, брикет, пелет.


Више од милион и осамсто хиљада домаћинстава у Србији користи чврсте енергенте за потребе
грејања и кувања, највише сирово дрво.
Милион и по домаћинстава користи застареле и неефикасне уређаје за сагоревање дрвета и тиме
постају највећи индивидуални загађивачи ваздуха.
За сагоревање треба користити ефикасне пећи, односно уређаје са декларацијом о енергетској
ефикасности.


Старе и неефикасне пећи и уређаји штете здрављу људи, изазивају респираторна и плућна
обољења, узрокују срчане инфаркте, отежавају дисање астматичарима.
Због свега тога, треба ложити дрво на прави начин, у адекватним пећима и котловима са
одговарајућим сертификатом и декларацијом.

Овај пројекат  суфинансиран је средствима општине Трговиште. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.

Please follow and like us:
Буди ефикасан