Нови смер у Гимназији

Гимназија „Бора Станковић“ у Врању

Гимназија “Бора Станковић“ у Врању почиње активности везане за упис у два специјализована одељења првог разреда школске 2024/25. године: нови профил за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности, као и за  специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

Састанак заинтересованих родитеља и ученика одржаће се у суботу 6. априла  у 10 сати у Свечаној сали Гимназије. Одмах након састанка почеће и бесплатна припремна настава за заинтересоване ученике.

Специјализовано одељење за ученике са посебним способностима за сценске и аудио-визуелне уметности радиће по програму који отвара простор за рад у креативној индустрији, што је занимање будућности.

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за сценску и аудио-визуелну уметност, кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из опште културе 11. маја 2024. године. Тест садржи питања са средњег и напредног нивоа из предмета српски језик и књижевност, ликовна култура, музичка култура и историја. За припрему  се могу користити уџбеници из ових предмета.

Пријемни испит из математике за ученике са посебним способностима за за рачунарство и информатику полаже се у суботу 18. маја 2024. године.

Please follow and like us:
Друштво Образовање