ГИС – Регистар стамбених заједница (Град Врање)

ИЗВОР: САЈТ ГРАДА

ГИС Врање ГеоПортал објављује просторне податке из Регистра стамбених заједница на територији града Врања. Вођење Регистра у надлежности је Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално-стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања. Претрагом у слоју према пословном имену, лоцираћете жељену стамбену заједницу.

Група “РГЗ слојеви” пружа увид у податке из катастра непокретности: границе катастарских општина на територији града Врања, катастарске парцеле, објекте, улице и кућне бројеве.

 

Тематској карти можете приступити на адреси:

https://www.gisvranje.org.rs/#/viewer/openlayers/2173

Please follow and like us:
Друштво