Град издваја близу 236 милона динара за заштиту животне средине

Градско веће дало је зелено светло на План програма коришћења буџетског фонда за заштиту животне средине за 2023. годину, којим је предвиђено издвајање укупно 235,8 милиона динара. Највише средстава, 220 милиона, предвиђено је за изградњу топловода на територији града Врања.

Буџетски фонд за заштиту животне средине је основан у циљу обезбеђивања посебних средстава за програме и пројекте заштите и унапређења животне средине из оквира права и дужности локалне самоуправе.

План коришћења ових средстава за 2023. годину који је одобрило Градско веће на својој 133. седници укључује издвајање износа од 235.806.000 динара.

Гро предвиђеног новца, укупно 220 милиона, биће искоришћен за изградњу топловода на територији града Врања.

Износ од 15 милиона динара биће употребљен за изградњу, односно реконструкцију фекалне и атмосферске канализационе мреже.

Близу 3,5 милиона динара је предвиђено за израду пројектно-техничке документације за санацију и ремедијацију несанитарне депоније у насељу Палестина која представља један од највећих еколошких проблема Врања.

У време док је ова депонија била „активна“, пре изградње депоније „Метерис“, овде су се често дешавали пожари, смеће је понекад горело данима, па су Врањанци ово сметлиште у шали називали „вечни пламен“ или „олимпијски пламен“.

Пројекат предвиђа измештање дивље депоније старе пола века, рециклирање отпада и пренамену простора у градско грађевинско земљиште.

За чишћење других дивљих депонија у граду и околини, план предвиђа износ од милион динара.

За очување и унапређење  градског зеленила укључујући и сађење дрвећа, предвиђена су средства у укупном износу од 2 милиона динара, колико је издвојено и за финансирање, односно суфинансирање пројеката удружења из области заштите животне средине.

Коначно, износ од 4 милиона 606 хиљада динара биће употребљен за редовне годишње активности на праћењу квалитета ваздуха, праћењу нивоа буке и праћењу стања и прогнозе аерополена на територији града Врања.

Након сагласности градске владе, план ће бити упућен на разматрање и усвајање одборницима Скупштине града Врања на првој наредној седници.

Please follow and like us:
Друштво