Град Врање расписује Јавни позив за субвенционисање мера енергетске ефикасности

Данијела Бандовић градска менаџерка за енергетску ефикасност у студију Радио телевизије Врање

Градско веће града Врања  у току ове недеље расписује Јавни позив за субвенционисање мера енергетске санације на породичним кућама и становима. Новина у правилнику Јавног позива ове године је то да грађани неће моћи да се пријаве на Јавни позив првих десет дана од расписивања позива, рекла је Данијела Бандовић енергетска менаџерка града Врања.

Грађанима ће од тренутка расписивања Јавног позива за субвенционисање мера енергетске ефикасности бити дато време од десет дана да се детаљно информишу о условима Јавног позива, као и да имају времена за припрему документације, како би што спремнији започели пријаву већ 22.јула текуће године, наглашава енергетска менаџерка и додаје:

-На конкурс је јављају власници стамбених објеката, односно породичних кућа, станова, а могу се пријавити и чланови домаћинства који нису власници, а који станују на адреси за објекат за који потражују енергетску санацију. У том случају морају поднети и оверену сагласност од стане власника, оверену код нотара. Све је то написано у Јавном позиву и наши суграђани могу лепо да се упознају са свим условима. Ово је већ четврта година како спроводимо Јавни позив, истакла је енергетска менаџерка.

Оно што је неопходно да би се пријавили за Јавни позив јесте да објекат за који се потражује енергетска санација, буде легалан, да има озакоњење или да у катастру буде уписан са одређеном дозволом. Да се живи у објекту, што се доказује рачуном за струју за претходну годину са рачунима о месечној потрошњи струје од  најмање 100 киловата и да власници или сувласници измирују пореске обавезе.

-Имамо мере на термичком омотачу што подразумева замену столарије, изолацију зидова и изолацију таванице. Такође, мере на термотехничким инсталацијама и то за замену постојећег грејног тела, котла или пећи или топлотном пумпом и ту постоји могућност да уз неку од ове две мере, може имати и уградњу нове инсталације за грејање. Постоје и мере које користе соларну енергију, а то је мера уградње соларног колектора за загревање санитарне топле воде и мер уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе, објашњава Данијела Бандовић.

 Интересовање наших суграђана на задовољавајућем нивоу, о томе колико значи енергетска ефикасност сведочи број истих грађана који се из године у годину пријављују за другу меру енергетске санације. У зависности од пакета мера које наши суграђани при пријави на Јавни позив, добијају и субевнције од 55 до чак 65 посто, речи су градске менаџерке за енергетску санацију.

Please follow and like us:
Друштво