Град Врање у пројекту развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа

Градоначелник Врања др Слободан Миленковић учествовао је данас у раду Уводне конференције пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа, који реализује Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Конференцију је свечано отворио председник Републике Србије Александар Вучић.

Реч је о пројекту који се реализује по основу Споразума о зајму између Републике Србије и Међународне банке за обнову и развој и Уговора о кредиту између Француске агенције за развој и Републике Србије, а укупна вредност пројекта износи 265.200.000 евра. Висина бесповратних средстава која су додељена свакој ЈЛС дефинисана је према параметрима. Град Врање добио је средства у износу од 2.241.424 евра за реализацију пројеката у областима: рехабилитације и реконструкције постојеће саобраћајне инфраструктуре; изградње нових пешачких прелаза, бициклистичких стаза или простора за јавни превоз; повећања отпорности саобраћајне инфраструктуре на климатске промене изградњом система за одводњавање, санацију клизишта, ојачавање обала итд; активне мобилности, попут озелењавања и решавања проблема наслеђеног загађења; јавне  расвете; унапређења система за управљање саобраћајем, унапређење система за регулисање саобраћаја, паркирања, безбедности саобраћаја; е-мобилности, инсталацијом станица за електрично пуњење, развојем саобраћајне  инфраструктуре за е-бицикле и е-мотоцикле. На данашњем скупу градоначелнику Врања др Слободану Миленковићу, као и представницима осталих ЈЛС, учесницима пројекта, званично је уручена Потврда о ступању на снагу Оквирног споразума о спровођењу пројекта. ,,Реализација пројекта развоја локалне инфраструктуре и институционалног јачања локалних самоуправа је јединствена шанса да наша локална самоуправа настави са радом на унапређењу инфраструктуре, услова живота грађана и управљачких капацитета локалне администрације“, рекао је градоначелник Врања, др Слободан Миленковић.


Друштво ИСТАКНУТО