Градско веће о планираним и реализованим активностима јавних предузећа

Градско веће је на 152. седници, којом је председавао градоначелник Врања Слободан Миленковић, разматрало и прихватило Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује закон о јавним предузећима, а чији је оснивач Град Врање, за период од 01. јануара до 30. јуна ове године.

Чланови Градског већа прихватили су и Извештај комисије за контролу коришћења подстицајних средстава у области пољопривреде за 2022. годину, као и Извештај о контроли додељених средстава из буџета града Врања у 2022. по јавном позиву за доделу финансијских средстава за реализацију програмских активности успостављања и јачања удружења у области пољопривреде на територији града Врања за 2022. годину.

Прихваћени су и Предлози комисија о додели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима на територији Града Врања за 2023. и о расподели средстава за финансирање и суфинансирање програма удружења грађана у области пољопривреде на територији града Врања у 2023. години.

На седници су разматрани и прихваћени и Предлог одлуке о расписивању јавног позива за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда на територији Града Врања из градског буџета, као и Текст јавног позива за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда.

Такође, прихваћени су и Предлози Решења о образовању организационих одбора манифестације ,,Дани борилачких вештина“ и турнира у малом фудбалу.

Please follow and like us:
Друштво