Влада Републике Србије усвојила је на данашњој седници сет предлога закона из области финансија, међу којима су и законска решења о новчаној помоћи грађанима за ублажавање последица пандемије COVID-19 у износу од 60 евра, као и о додатној помоћи за привреднике и најугроженије секторе и компаније.

На седници је усвојен Предлог закона о електронском фактурисању, којим се  унапређују транспарентност, правна сигурност и конзистентност националног правног оквира који регулише ову област.