Градско веће расписало је Јавни оглас о отуђењу покретних ствари из јавне својине Града Врања у поступку јавног надметања.

Предмет огласа је жичара „Дубока“, капацитета 815-1200 скијаша на сат, са припадајућом опремом.

Почетни износ цене за отуђење покретне ствари из јавне својине Града Врања је 20.940.000,00 динара.

Право учешћа на огласу имају сва заинтересована правна и физичка лица.

Пријава правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од стране овлашћеног лица.

Уз пријаву правног лица прилаже се оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 дана.

Пријава физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник, уз пријаву прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, с тим да поменути прилози не буду старији од 30 дана.

Пријава се доставља у затвореној коверти са назнаком „Градска управа-за Комисију за спровођење поступка отуђења покретних ствари из јавне својине Града“.

На полеђини коверте видљиво назначити ко је подносилац пријаве.

Потенцијални учесници могу разгледати предметну ствар сваког петка до истека рока за подношење пријава по јавном огласу, у периоду од 11-13 часова.

Јавно надметање ће се одржати у Великој сали Скупштине града у присуству Комисије и заинтересованих лица, 23.06.2021. године, у Врању, Улица Краља Милана бр.1, са почетком у 12,00 часова.

 

На седници Градског већа донето је низ значајних одлука за функционисање града. Поред осталог, усвојена је Одлука о изменама и допунама Статута Предшколске установе ,,Наше дете” у Врању, План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину, Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града и Локални акциони план запошљавања града Врања за 2021. годину.

Усвајањем измена и допуна Статута  установе ,,Наше дете” новоотворени вртић ,,Звончица” уврштен је у систем Предшколске установе. Већници су усвојили  План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину који је веома важан за сваку локалну самоуправу, каже Данијела Милосављевић, градска већница.

„Битно је, и пракса је показала да Штаб треба да има план рада по коме ће деловати, јер смо сведоци да смо почетком године имали поплаву већих размера. То је један од докумената који омогућава Штабу да делује правовремено и на одговарајући начин,“ појашњава Данијела Милосављевић градска већница.

Пред већницима се нашао и Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања за прошлу годину, као и Програм рада за 2021.

Милосављевићева истиче да је рализација активности Савета била незнатно мања у односу на план, због пандемије корона вируса. Ипак су успели да спроведу значајну акцију као што је куповина дечјих седишта за свако рођено дете и друге активности.

„У 2020. је реализована куповина дечјих ауто седишта. Подељено је 656 дечјих ауто седишта за свако рођено дете у 2020. години. То је једна од добрих ствари које се дешавају на територији града Врања, а којом се води рачуна о безбедности деце у саобраћају. Град дефинитивно мисли на најмлађе,“ каже Милосављевићева.

Она додаје да је усвојен и план рада Савета за ову годину којим је предвиђена израда пројекта за набавку и уградњу камера за аутоматско документовање прекршаја на раскрсницама и критичним тачкама у граду. Радиће се и на уређењу зоне школе у Вртогошу, Дубници и Тибужду, и изради документације за пешачки мост у Маричкој улици.

Већници су разматрали правилник о ближим условима, критеријумима, начину и поступку за остваривање права на трошкове исхране ученика основних и средњих школа који иду на такмичења. Прецизирано је на који начин ће се вршити накнада ђацима који учествују на такмичењима. Град ће финансирати ученике који учествују на такмичењима уврштеним у програм рада Министрства просвете.  Усвојен је Локални акциони план запошљавања града Врања за 2021. годину, као и Предлог Комисије за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета града Врања у 2021. години.

“Ове године је предвиђена само једна мера, и то обука на захтев послодавца. Вредност ове активности је 5 милиона динара. У претходним годинама ова мера је показала најбоље резултате у практичном смислу, односно запослен је највећи број људи у приватном сектору, зато смо одлучили да и ове године подржимо ову меру , каже већница.

Одлучено је да Град финансијски подржи наставак изградње храма Васкрсења Христовог на Бунушевачком гробљу. 

Један од битнијих докумената, који је усвојен, је и Предлог одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих града Врања за период од 2021-2025. године. Биће дефинисана омладинска политика и сет стратешких мера које повезују низ области живота младих.

Тридесет и седмом по реду седницом Градског већа преседавао је градоначелник Слободан Миленковић.

 

 

За сутра је заказана 37. седница Градског већа, на којој ће између осталог бити разматран План рада Градског штаба за ванредне ситуације за 2021. годину, Извештај о раду Савета за безбедност саобраћаја на путевима на територији града Врања за прошлу  годину, као Програм рада овог савета за 2021. годину. Такође, већници се изјаснити о Предлогу одлуке о давању у закуп пословног простора у јавној својини града Врања у поступку јавног надметања и Предлогу одлуке о покретању поступка за давање у закуп пословног простора у јавној својини града Врања прикупљањем писаних понуда. На сутрашњој седници Већа биће разматран и Локални акциони план запошљавања града Врања за 2021. годину, Предлог Комисије за финансирање пројеката цркава и верских заједнца из буџета града Врања у 2021. години, као и Предлог одлуке о изради Стратегије унапређења положаја младих града Врања за период 2021-2025. Седница почиње у 8 сати.

На предлог градоначелника Градско веће донело је три Одлуке као пакет мера помоћи у области угоститељства и туризма. Усвојен је и предлог Комисије о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања. Такође, усвојени су и текстови Јавних позива за подстицаје у области пољопривреде.

На 35. седници Градског већа донете су Одлуке као пакет мера помоћи у области угоститељства и туризма, на предлог градоначелника. Угоститељи који користе јавне површине за постављање башти убудуће ће плаћати накнаду умањену за 90 посто.

''Конкретно, умањење се односи на баште отвореног и затвореног типа. Умањењем накнаде процењује се да ће у буџету града Врања за 2021. годину бити мање 9 милиона. Мислимо да је ово једна од одличних мера, која ће итекако да помогне нашим угоститељима. Град је био расположан и 100 посто да буде умањење, али због законских процедура нисмо у могућности, тако да смо дали максимум од 90 посто. Затим, усвојен је и Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о боравишној такси. Овом изменом је предвиђено смањење боравишне таксе у износу од 8, 3 посто, као и Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о накнадама за услуге које пружа Градска управе. Овом Одлуком брише се накнада таксе за физичка лица која траже категоризацију објекта за смештај туриста,'' појашњава градска већница Данијела Милосављевић.

На седници већа усвојен је и предлог Комисије о расподели средстава за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања у 2021. години, према коме ће финансијски бити подржано 18 пројеката укупним буџетом од 18 милиона динара.

''На јавни позив пристигло је 37 пријава. Осамнаест је подржано, петнаест пројеката није подржано, четири нису разматрана, да не би било дилеме због чега, разлог је што је Савет за штампу у новембру прошле године изрекао мере опомене, због чега Комисија није разматрала та четири пројекта'', каже Зорица Јовић, заменица градоначелника.

Усвојен је и текст Јавног огласа за продају жичаре Дубоко, а почетна цена за отуђење је 20 милиона 940 динара.

Такође, већници су усвојили Нацрт Одлуке о изменама и допунама одлуке о материјалној подршци породица са децом, како би се олакшао процес остваривања њихових права.

Усвојен је и Извештај о реализацији пројеката за цркве и верске заједнице за 2020. годину, као и текст Јавног позива за подношење захтева за доделу подстицајних средстава пољопривредним произвођачима и то за две мере: вештачко осемењивање и ископ бунара у руралном подручју са по 2 милиона динара.

Што се тиче пољопривреде, усвојен је још и текст Јавног позива за доделу финансијских средстава за реализацију програмских активности успостављања и јачања удружења у области пољопривреде, за шта је опредељено 8 милиона динара.

Донет је и Закључак о продаји сезонског цвећа на шеталишту од бившег СДК до општине до 30. јуна ове године, као и Закључак о Ускршњој продаји од 24. априла до 1. маја на две локације код старе и нове поште.

 

У понедељак, 19. априла, са почетком у 08.00 сати, биће одржана 35. седница Градског већа.

Чланови Већа разматраће, између осталог, Нацрт Одлуке о измени и допуни Одлуке о материjалноj подршци породици са децом на териториjи града Врања, Предлог Решења о именовању Комисиjе за избор проjеката за реализациjу услуга социjалне заштите, Предлог Комисиjе о расподели средстава за суфинансирање проjеката производње медиjских садржаjа из области jавног информисања на териториjи града Врања у 2021. години, Извештаj о реализациjи проjеката по расписаном jавном позиву коjим су додељена средства црквама и верским заjедницама у 2020. години, као и Текст jавног позива за подношење захтева за доделу подстицаjних  средстава  пољопривредним произвођачима са териториjе града Врања у циљу унапређења пољопривредне производње.

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Први излазак након короне за кориснике Прихватилишта - Радио Телевизија Врање https://t.co/OV8ev7TBhR via… https://t.co/xirYtGEPbl
Бреме савременог новинарства - Радио Телевизија Врање https://t.co/h3uWqDQbOB via @tripplesworld https://t.co/ZJVB8CwQqg
Скупштина поставила Градског правобраниоца и два заменика - Радио Телевизија Врање https://t.co/KwVHxMXIpZ via… https://t.co/L6uD9Inzbp
Follow RTV Vranje on Twitter