Чланови Градског већа на стотој седници усвојили су коначни Нацрт јавног уговора о јавно – приватном партнерству  за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења, применом мера уштеде енергије на територији Града Врања.

На иницијативу градоначелника, др Слободана Миленковића, покренут је поступак за реконструкцију система јавног осветљења на територији Града Врања.

Град се одлучио за модернизацију јавне расвете, како би средства за неопходну замену неефикасних сијалица у висини од скоро 2 милиона евра могла да буду преусмерена за изградњу водоводне мреже у сеоским насељима, за изградњу топловода и градских улица.

Нови систем јавног осветљења обезбедиће и значајну уштеду електричне енергије и смањење емисије ЦО2. Осим бољег увида у евиденцију нелегалних прикључака, систем подразумева и инсталацију ЛЕД сијалица, чији рок трајања превазилази период важења уговора са приватним партнером.

Такође, на данашњој седници Градског већа, усвојен је и Нацрт Одлуке о начину обављања комуналних делатности, који подразумева старање о површинама јавне намене, управљање комуналним отпадом и одржавање јавних зелених површина.

У среду, 20. јула, биће одржана 97. седница Градског већа.

На дневном реду, између осталог, биће и Предлог Одлуке о додели бесповратних средстава крајњим корисницима за спровођење енергетске санације путем уградње соларних панела, Предлог Одлуке за финансирање или суфинансирање пројеката програма удружењима из области друштвеног и хуманитарног рада у 2022. години, Извештај Комисије за преглед поднетих извештаја о реализацији пројеката у области екологије и заштите животне средине за 2021. годину, Текст јавног конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката из области екологије и заштите животне средине за 2022. годину, као и Предлог Решења о образовању Организационог одбора за реализацију манифестације „5. Пчеларски сајам Југоисточног Балкана“ у Врању,  „3. Сајам лековитог, зачинског, украсног биља и пчелињих производа“ и „Сајам женског иновативног предузетништва“.

На 89. седници Градског већа разматране су тачке које се тичу подстицаја у пољопривреди, услуга социјалне заштите, награђивања ученика, енергетске санације, а било је речи и о помоћи малом Вукану Стоиљковићу који болује од СМА.

Градски већници усвојили су Текст јавног позива за деделу подстицаја у пољопривреди, и за меру вештачко осемењивање крава опредељено је 2 милиона динара. Одлучено је да и ове године град награди ђаке генерације књигом и бициклом. За пројекте услуга социјалне заштите, ове године први пут се у континуитету реализује услуга лични пратилац деце са инвалидитетом, а предвиђена је и услуга помоћ у кући.

''У континуитету финансирамо преко наменског трансфера из министарства који добијамо годишње и ове године ћемо суфинансирати прихватилиште Други дом, услугу лични пратилац деце са инвалидитетом. Ми смо од јануара кренули са пружањем ове услуге, сада смо у континуитету први пут ове године нисмо имали прекид и помоћ у кући такође суфинансирамо и такође од јануара се суфинансира, део из буџета града, а део из наменског трансфера из министарства", каже већница Данијела Милосављевић.

Усвојен је и текст јавног позива за  привредне субјекате у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката, као и  Текст јавног позива за суфинансирање мере енергетске санације породичних кућа путем уградње соларних панела, а предмет финансирања обухвата набавку соларних панела, набавку инвертера и пратеће опреме, уградњу панела и израду неопходне техничке документације. Суфинансираће се 50 посто укупне инвестиције, а максимално 420 хиљада динара по домаћинству.

Усвојени су и захтеви месних заједница Доњи Асамбаир и Шапранце за измену финансијског плана за ову годину.

''И Доњи Асамбаир и месна заједница Шапранце су тражили да измене свој финансијски план у одређеним сегментима и да средства од тако измењеног плана уплате на наменски рачун за лечење малог Вукана Стојиљковића, Доњи Асамбаир би определио износ од 120 хиљада динара, Градско веће је усвојило оба захтева, а месна заједница Шапранце 200 хиљада динара, дакле укупно 320 хиљада динара. На Градском већу је предложено и да се другим месним заједницама упути овакав апел уколико постоји могућност да из својих финансијских планова одвоје одређена средства да се уплате на наменски рачун за лечење малолетног Вукана",  додаје Милосављевићева.

Разматран је и предлог Одељења за урбанизам за коришћење јавне површине за постављање привремених објеката у промотивне сврхе. Наиме компанија Теклас поставиће промотивни штанд 14. маја од 11 до 14 сати у горњем делу шеталишта како би промовисали своје пословање, јер имају потребе за упошљавањем радника.

Образована је и радна група за израду Стратегије развоја пољопривреде и руралног развоја града Врања за период од 2023. до 2030. и формирана радна група за израду локалног акционог плана за период од 2022. до 2025. за социјалну инклузију Рома и Ромкиња на територији града Врања.

 

Чланови Градског већа на сутрашњој седници, између осталог, разматраће Текст jавног позива за доделу подстицаjних  средстава  у пољопривреди, објављено је на званичном сајту града. Биће речи и о Предлогу Одлуке о награђивању ученика из буџета Града, Предлог Одлуке о додели средстава за финансирање и суфинансирање проjеката за реализациjу услуга социjалне заштите, Текст jавног позива за учешће привредних субjеката у спровођењу мера енергетске санациjе стамбених обjеката, Текст jавног позива за суфинансирање мере енергетске санациjе породичних кућа путем уградње соларних панела за производњу електричне енергиjе за сопствене потребе, као и Предлог Решења о образовању Организационог одбора за реализациjу Програма обележавања градске славе, Духовског понедељка. 

Одржана је 22. седница локалног парламента на којој су одборници донели низ значајних одлука, међу којима је Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета града Врања за претходну годину, Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2022.годину, а било је речи и о пројекту јавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса. Одборници Скупштине града одрекли су се дневница са данашњег заседања, како би помогли лечење Вукана Стоиљковића.

Одборници су најпре усвојили Одлуку о задуживању града Врања ради инвестирања капиталних инвестиционих расхода.

-Реч је о задуживању од 100 милиона динара које чине неповучена средства из претходне године од близу  48 милиона динара и ново задуживање од око 52 милиона.  Средства ће бити намењена за завршетак радова на вртићу у насељу Рашка, међу којима је изградња трафостанице  као и уградња подземног кабла за напајање вртића струјом. Наша је процена је да ће за те намене али и друге пропратне трошкове  бити потребно 40 милиона динара. Нама као Граду следе велика улагања у проширење водоводне мреже и систем водоснабдевања као и за уређење градских улица, тако да ће део задужених средстава бити намењен у те сврхе, каже већник Бојан Костић. 

Усвојен је и предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Врања. Било је речи и о функционисању Градског штаба за ванредне ситуације у претходној години али и плановима за 2022., о чему је говорио градоначелник Слободан Миленковић.

- Градско веће ће у складу са проценом ризика од катастрофе Уредбом о јединицама цивилне заштите а у складу са буџетом Града Врања формирати јединице опште намене али и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Градска управа ће планирати обуку припаднике тих јединица . Финансирање ће се одвијати из буџета Града Врања и Скупштини Града ће бити предложено да усвоји финансијска средства у буџету за потребе функционисања система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на простору града Врања. Што се тиче Градског штаба за ванредне ситуације, 2021.године одржао је 25  седница на којима је донето 65 закључка, 13 наредби, 12 препорука и 3 одлуке, каже градоначелник.

Усвоjен jе и Проjекат jавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергиjе уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергиjе-дрвне биомасе и природног гаса, о коjоj jе говорио градоначелник Врања   Слободан Миленковић. Он jе том приликом истакао да jе овим предлогом сагледана могућност поверавања обављања енергетске услуге производње топлотне енергиjе приватном партнеру кроз модел JПП-а, уз обавезно унапређење тренутног стања енергетског система и супституциjу нееколошких енергената прихватљивиjим обновљивим изворима енергиjе-дрвном биомасом и мањим делом природним гасом.

-По овом моделу целокупне мере унапређења финансира одабрани приватни партнер, без сопственог улагања од стране jавног партнера, односно града и JП ,,Нови Дом”. Предвиђена jе изградња 2 котларнице и инсталирање котлова на биомасу. Поред повећања енергетске ефикасности система за производњу топлотне енергиjе, реализациjа овог проjекта допринеће унапређењу топлотног комфора код краjњих корисника, 24 часовноj исоруци топлотне енергиjе током целе греjне сезоне, сигурниjем снабдевању обjекта топлотном енергиjом, смањењу емисиjе штетних гасова, производњу наjмање 50% топлотне енергиjе из обновљивих извора енергиjе, еколошки чистиjем центру и околини Врања, као и финансиjскоj уштеди у буџету jавног партнера”, истакао jе градоначелник. Одборници су дали зелено светло на модел Jавног уговора о jавно приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергиjе систему даљинског греjања Jавног предузећа за греjање и одржавање стамбених зграда и пословних просториjа Нови Дом Врање, из новоинталираних котлова на биомасу и котлова на гас .

Донета је и Одлука о укидању постојећих и проглашењу нових некатегорисаних путева на територији града Врања као и  Локални оперативни план за заштиту од поплава на територији Града Врања за воде другог реда у 2022. години.

На седници локалног парламента било је речи о отуђењу имовине Града Врања. Усвојени су и извештаји о раду Туристичке организације Града Врање, Комрада и Историјског архива. Одборници су усвојили Одлуку о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града . Већином гласова   одборници су донели одлуку о разрешењу градског правобраоница  и именовању вршиоца дужности новог . На ову функциjу именована jе Милица Величковић, дипломирани правник а било је још неколико разрешења и именовања када су Управни одбори и Савети у питању.

 

 

 

 

Страна 1 од 18

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Др Тања Милосављевић: „К'д се отиснеш у бел свет“ - Радио Телевизија Врање https://t.co/s1n8NUYjlJ via… https://t.co/bO3V6WSAh2
Манић: Недостаје 200 до 250 паркинг места у центру града - Радио Телевизија Врање https://t.co/g4Vd7DcKqt via… https://t.co/fMgtblnofF
Пазите коме дајете личне податке на интернету - Радио Телевизија Врање https://t.co/wIoTi2v35W via @tripplesworld https://t.co/REOzNxBUci
Follow RTV Vranje on Twitter