Председник Србије Александар Вучић ће од 14. јула почети разговоре са представницима свих 12 листа које су ушле у Скупштину,  преноси Танјуг.

Предвиђено је да разговори трају до 19. јула.

Након тога би могла бити одржана конститутивна седница Скупштине 25. јула или који дан касније, наводи Танјуг.

Након окончања свих изборних радњи, Републичка изборна комисија објавила је 5. јула коначне резултате парламентарних избора, одржаних 3. априла.

На парламентарним изборима је учествовало укупно 19 изборних листа од којих је 12 прешло цензус.

Од тренутка проглашења коначних резултата, почео је да тече рок од 30 дана за сазивање Скупштине Србије.

Председник Скупштине града др Дејан Тричковић, сазвао је 25. седницу локалног парламента, која ће бити одржана у понедељак 27. јуна.

На дневном реду је преко 20 тачака, и одборници ће се, између осталог, изјаснити о Предлогу Одлуке о завршном рачуну буџета града за прошлу годину и Предлогу Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града за 2022.годину. Биће разматрани и Предлог Одлуке о акустичком зонирању и мерама заштите од буке, Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за ову годину, Извештај о раду Апотеке Врање за прошлу годину са финансијским извештајем, Предлог Одлуке о оснивању Савета за родну равноправност.

Седница почиње у 9 сати, уз директан пренос на каналу РТВ Врање.

Одржана је 22. седница локалног парламента на којој су одборници донели низ значајних одлука, међу којима је Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета града Врања за претходну годину, Програм коришћења средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине за 2022.годину, а било је речи и о пројекту јавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергије уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергије-дрвне биомасе и природног гаса. Одборници Скупштине града одрекли су се дневница са данашњег заседања, како би помогли лечење Вукана Стоиљковића.

Одборници су најпре усвојили Одлуку о задуживању града Врања ради инвестирања капиталних инвестиционих расхода.

-Реч је о задуживању од 100 милиона динара које чине неповучена средства из претходне године од близу  48 милиона динара и ново задуживање од око 52 милиона.  Средства ће бити намењена за завршетак радова на вртићу у насељу Рашка, међу којима је изградња трафостанице  као и уградња подземног кабла за напајање вртића струјом. Наша је процена је да ће за те намене али и друге пропратне трошкове  бити потребно 40 милиона динара. Нама као Граду следе велика улагања у проширење водоводне мреже и систем водоснабдевања као и за уређење градских улица, тако да ће део задужених средстава бити намењен у те сврхе, каже већник Бојан Костић. 

Усвојен је и предлог Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији града Врања. Било је речи и о функционисању Градског штаба за ванредне ситуације у претходној години али и плановима за 2022., о чему је говорио градоначелник Слободан Миленковић.

- Градско веће ће у складу са проценом ризика од катастрофе Уредбом о јединицама цивилне заштите а у складу са буџетом Града Врања формирати јединице опште намене али и специјализоване јединице цивилне заштите за узбуњивање. Градска управа ће планирати обуку припаднике тих јединица . Финансирање ће се одвијати из буџета Града Врања и Скупштини Града ће бити предложено да усвоји финансијска средства у буџету за потребе функционисања система смањења ризика од катастрофа и управљања ванредним ситуацијама на простору града Врања. Што се тиче Градског штаба за ванредне ситуације, 2021.године одржао је 25  седница на којима је донето 65 закључка, 13 наредби, 12 препорука и 3 одлуке, каже градоначелник.

Усвоjен jе и Проjекат jавно-приватног партнерства уговорне испоруке топлотне енергиjе уз изградњу нових котларница из обновљивог извора енергиjе-дрвне биомасе и природног гаса, о коjоj jе говорио градоначелник Врања   Слободан Миленковић. Он jе том приликом истакао да jе овим предлогом сагледана могућност поверавања обављања енергетске услуге производње топлотне енергиjе приватном партнеру кроз модел JПП-а, уз обавезно унапређење тренутног стања енергетског система и супституциjу нееколошких енергената прихватљивиjим обновљивим изворима енергиjе-дрвном биомасом и мањим делом природним гасом.

-По овом моделу целокупне мере унапређења финансира одабрани приватни партнер, без сопственог улагања од стране jавног партнера, односно града и JП ,,Нови Дом”. Предвиђена jе изградња 2 котларнице и инсталирање котлова на биомасу. Поред повећања енергетске ефикасности система за производњу топлотне енергиjе, реализациjа овог проjекта допринеће унапређењу топлотног комфора код краjњих корисника, 24 часовноj исоруци топлотне енергиjе током целе греjне сезоне, сигурниjем снабдевању обjекта топлотном енергиjом, смањењу емисиjе штетних гасова, производњу наjмање 50% топлотне енергиjе из обновљивих извора енергиjе, еколошки чистиjем центру и околини Врања, као и финансиjскоj уштеди у буџету jавног партнера”, истакао jе градоначелник. Одборници су дали зелено светло на модел Jавног уговора о jавно приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергиjе систему даљинског греjања Jавног предузећа за греjање и одржавање стамбених зграда и пословних просториjа Нови Дом Врање, из новоинталираних котлова на биомасу и котлова на гас .

Донета је и Одлука о укидању постојећих и проглашењу нових некатегорисаних путева на територији града Врања као и  Локални оперативни план за заштиту од поплава на територији Града Врања за воде другог реда у 2022. години.

На седници локалног парламента било је речи о отуђењу имовине Града Врања. Усвојени су и извештаји о раду Туристичке организације Града Врање, Комрада и Историјског архива. Одборници су усвојили Одлуку о образовању стручне комисије за израду годишњег програма заштите и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града . Већином гласова   одборници су донели одлуку о разрешењу градског правобраоница  и именовању вршиоца дужности новог . На ову функциjу именована jе Милица Величковић, дипломирани правник а било је још неколико разрешења и именовања када су Управни одбори и Савети у питању.

 

 

 

 

Последњи пут у овој години састали су се одборници града Врања, на 19. седници Скупштине и донели низ важних одлука. На дневном реду су, између осталог били,  програми пословања са финансијским плановима за 2022.  годину јавних предузећа и установа, комунални програм, јавно приватно партнерство и Стратегија унапређења положаја младих.

Проширен је дневни ред са још две тачке, а то су конверзија потраживања повериоца у трајни улог Привредног друштва Симпо-Шик ДОО Куршумлија и Стратегија унапређења положаја младих за период од 2021 до 2025. године.  Одборницу су прихватили додатне тачке и гласали за конверзију потраживања. Гласали и за утврђивање прихода који припадају Градској општини Врањска Бања у наредној години. Програме пословања са финансијским плановима за наредну годину јавних предузећа и установа, усвојила је Скупштина. О покретању поступка Јавно приватног партнерства за реализацију пројекта изградње соларне електране, говорио је градоначелник Слободан Миленковић.

Одборници су гласали за реализацију овог пројекта. О програму уређења  грађевинског земљишта за наредну годину говорио је градски већник Миодраг Протић и истакао да је за ову намену планирано 706 милиона 700.000 динара. Одборници су гласали и за отуђење земљишта у својини града. Донет је и Програм рада Скупштине за наредну годину. Стратегија унапређења положаја младих у периоду од 2021. до 2025. године је наишла на одобравање одборника. 

Заменица градоначелника Зорица Јовић похвалила је рад Канцеларије за младе и свих који су се укључили у израду овог документа. Акциони план у области услуга социјалне заштите, такође је прихваћен. За вршиоца дужности директора Апотеке Врање поново је изабрана Ивана Костић. Шеф одборничке групе СНС Горан Николић и председник Скупштине Дејан Тричковић упутили су и новогодишње честитке одборницима и грађанима.

 

На 18. седници Скупштине града Врања, једној од најважнијих током године, пред орборницима су се нашле одлуке о буџету за наредну годину и о Јавно приватном партнерству за јавно осветљење. Програми пословања и кадровска структура у управама, такође су разматране на седници.

Буџет за наредну годину планиран је у износу од 3 милијарде 66 милиона 536.000 динара. Повећан је за 12 процената и основна карактеристика је да је реалан, рекао је известилац градски већник Бојан Костић. Планирани дефицит је око 103 милиона динара и задужење од 100 милиона динара. Већи број одборника се јавио за дискусују и сви су позитивно говорили о планираном буџету и изузетном односу државе према нашем граду, посматрано из угла улагаља у капиталне инвестиције. Истакнуто је и смањење јавног дуга у предходном периду, а све захваљујући домаћинском пословању.

"Јако битна чињеница је да је у време светске кризе изазаване пандемијом, буџет града Врања и даље и те како стабилан, захваљујући извршиоцу буџета, потписнику градоначелнику, већнику и његовом тиму и свима који учествују у реализацији буџета. Није исто плаћати сваки рачун у року од 45 дана, без и једног дана кашњења, без блокаде више од 4 године и плаћати заостале преузете обавезе. Није исто Врање данас и некад, Врање је једно велико градилиште", каже Зорица Јовић, заменица градоначелника.

Одборници свих политичких опција у локалном парламенту су једногласно подржали планирани буџет за наредну годину.

О бенефитима реконструкције и рационализације јавног осветљења, кроз пројекат Јавно - приватног партнерста за који је град добио сагласност Владине комисије говорио је градоначелник Врања Слободан Миленковић.

"Годишњи просек и предрачун је да ћемо плаћати струју 80 хиљада евра, од 370 хиљада евра колико сада плаћамо. У наредних 13 година плаћаћемо потрошњу електричне енергије 80 хиљада евра. То је та уштеда која је битна. Такође је битно да поред уштеде, све обавезе око одржавања око пројектовања, увођења у катастар ради приватни партнер. Замена сијалица након потписивања уговора је до 30. јула 2022. године и на тај начин цео систем ће бити замењен. Гарантни рок за ове сијалице је 10 година", каже градоначелник Слободан Миленковић.

Зелено светло врањски парламент дао је и за овај пројекат. У складу са растом просечних зарада и цена дошло је и до кориговања локалних комуналних такси и накада. Одобрена је продаја непокретности у својини града и усвојена су решења о издвајању површине од 160 метара квадратних за изградњу трафо станице у насељу Черенац. Такође је донето и решење о преласку из својине града у својину Републике парцела у Ћошки за изградњу Научно образовног центра, који ће финансирати Република.

Гласали су одборници и за измену плана пословања Комрада за ову годину, где је дошло до повећања прихода, али и расхода. Такође је Надзорни одбор овог предузећа предложио повећање цена услуга Комрада за 10 посто, што су одборници подржали.

Усвојени су годишњи план, припремљеност и програм рада за наредну годину Предшколске установе ''Наше дете''. Кадровска структура Градске управе у Врању и управе у Градској општини Врањска Бања такође су разматране на седници парламента. Одборници су одобрили и отуђење неких парцела из својине града.

Страна 1 од 9

НАЈНОВИЈИ ТВИТОВИ

Министар Стефановић наградио Врањанца, војног полицајца Пенићa - Радио Телевизија Врање https://t.co/O7MUEJXpA6 via… https://t.co/Z2TUmTkedy
У сусрет Дану младих – Будимо солидарни - Радио Телевизија Врање https://t.co/c2Ey6b38nE via @tripplesworld https://t.co/gvrDoHSIUL
И даље расте број ковид позитивних у округу - Радио Телевизија Врање https://t.co/13c47GInsy via @tripplesworld https://t.co/i9mcbBv9D8
Follow RTV Vranje on Twitter