Интеграција четбота са сајтом на Педагошком факултету

Милош Илић студент на одбрани мастер рада

Мастер радом Интеграција вештачке интелигенције, у виду четбота са сајтом, Милош Илић студент Интегрисаних студија, на смеру Мастер технике и информатике одбранио је данас свој рад на Педагошком факултету у Врању. Овим мастер радом Педагошки факултет је међу првима у Србији у овој области.
Милош Илић студент Педагошког факултета на смеру технике и информатике одбранио је данас мастер рад на тему Интеграција вештачке интелигенције. Након основних академских студија и дугогодишњег бављења програмерством, рад из области вештачке интелигенције му је био изазов.
Портали факултета постају све обимнији, садржај се често мења и додаје. Па је у извесним случајевима потребно доста времена да би се дошло до жељене информације.

Четбот интегрисан са сајтом Педагошког факултета је обучаван тако да има специфична знања и о полагању пријемног испита, а обуци је претходила изградња базе знања о процедури полагања пријемног испита.

Претходне године, Министарство науке је финансирало опремање кабинета за вештачку интелигенцију на Педагошком факултету. Ово је био само један од пројекта који се реализују, у циљу усвајања и примене знања у овој области.

  
                      
Please follow and like us:
Образовање