Измене закона за подизање нивоа комуналних услуга

Након јавних расправа о Нацрту измена и допуна закона о комуналним делатностима, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Драган Стевановић рекао је да би ове измене требало у мају да буду усвојене на Влади, а можда у том месецу стигну и на дневни ред Скупштине Србије.

Јавне расправе о изменама и допунама овог закона одржане су у Нишу, Зајечару, Крагујевцу и Новом Саду, где су представници комуналног сектора изразили своје ставове о предлозима.

Према Стевановићевим речима, циљ доношења ових измена јесте да се комуналне услуге подигну на виши ниво и да се да већи простор локалним самоуправама којима је поверена комунална делатност како би квалитет ових услуга био бољи.

– Најважнија измена је увођење обавезе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да у наредном периоду донесе методологију за утврђивање цена комуналних услуга.

Важно је и то што ћемо делатност погребника додатно уредити и изнивелисати, тако да буду у истом статусу као и све остале делатности – казао је Стевановић.

Он је навео и да се уводи обавеза дефинисања програма и изградње комуналне инфраструктуре од стране локалних самоуправа, односно њихових комуналних предузећа.

– Биће јасније дефинисана и улога републичке и локалне комуналне инспекције, а уводи се и могућност да се на захтев корисника престане са испоруком комуналне услуге, а самим тим и њена наплата – додаје државни секретар.

Стевановић је истакао да озбиљан посао следи и након доношења закона, а огледа се у припреми и доношењу подзаконских аката за примену закона, за шта ће, како је рекао, бити потребна нова, широка јавна расправа.          

У расправи поводом предложених законских измена речено је да су се представници локалних самоуправа позитивно изразили о овом предлогу и да он значи унапређење комуналних система и рада комуналних предузећа.

Please follow and like us:
Друштво