Јавна презентација пројекта реконструкције Дома здравља

Одељење за урбанизам организује јавну презентацију урбанистичког пројекта за дограду, реконструкцију, адаптацију и енергетску санацију објеката Дома здравља у Врању. Сва заинтересована правна и физичка лица могу да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току јавне презентације доставе примедбе и сугестије у писаном облику. Јавна презентација ће трајати 7 дана у периоду од 20. до 27. фебруара од 11 до 13 часова.

Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је шеф Одсека за урбанизам Јована Антић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017 / 715 50 65)

Please follow and like us:
Друштво