Јавна презентација урбанистичког пројекта -ахитектонско урбанистичка разрада локације вишепородичног стамбеног -пословног објекта

ИЗВОР: Сајт града Врања

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 08.09.2023године до 14.09.2023. године од 12-14 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1 , I спрат, канцеларија број 6.

Урбанистички пројекат ће бити изложен у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је Јована Антић дипл.инж.арх. (Контакт телефон 017/7155065) .

Друштво