Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу акумулационог језера

Из одељења за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине позивају сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у Урбанистички пројекат за изградњу акумулационог језера. Позивају се и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам, имовинско-правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Јавна презентација Урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 12.06.2024. године до 18.06.2024. године од 11 до 13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине – Улица Иве Лоле Рибара број 1, I спрат, канцеларија број 6.

Урбанистички пројекат ће бити изложен од 12.06.2024. године до 18.06.2024. године у улазном холу и у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине Градске управе града Врања– Улица Иве Лоле Рибара број 1, Врање, I спрат, канцеларија број 6, и на званичној интернет страници града Врања (www.vranje.org.rs/vesti)

Овлашћено лице за давање обавештења о садржају јавне презентације је шеф Одсека за урбанизам Дијана Ђелић дипл.инж.арх.

Please follow and like us:
Друштво