Јавна презентација урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског стадиона у Врању

Одељење за урбанизам, имовинско- правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине  организује Јавну презентацију урбанистичког пројекта за изградњу фудбалског стадиона у Врању. Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику .

Јавна презентација урбанистичког пројекта у трајању од 7 дана, одржаће се у периоду од 26.септембра до 02.октобра од 11-13 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине  

Друштво