Јавна презентација урбанистичког пројекта

Јавна презентација  пројекта урбанистичко архитектонске разраде локације ради изградње котларнице на биомасу, котларнице на природни-компримовани гас и портирнице у трајању од 7 дана, одржаће се од 19. до 25.априла  од 13 до 15 часова у просторијама Одељења за урбанизам, имовинско правне послове, комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Градска управа је позвала сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику Одељењу за урбанизам , имовинско-правне послове , комунално стамбене делатности и заштиту животне средине.

Please follow and like us:
Друштво