Јaвни позив за енергетску санацију стамбених заједница

Данијела Бандовић енергетска менаџерка

Расписан је Јавни позив за избор стамбених заједница којима је потребна енергетска санација. Овај Јавни позив траје 30 дана и односи се на стамбене заједнице које су прикључене на систем даљинског грејања.

Енергетска менаџерка Данијела Бандовић каже да суЈавним позивом  обухваћене стамбене, стамбено-пословне и вишепородичне зграде.

– Овај пројекат реализује се заједно са Министарством рударства и енергетике, Европском банком за обнову и развој, Град Врање је укључен као и наша топлана ЈП „Нови дом“. Битно је нагласити да је ово позив само за избор стамбених заједница које би требало да буду кандидати за енергетску санацију касније – каже Бандовићева.

ESCO пројекат подразумева да су ту присутни и одређени грантови и улагања.

– Европска банка за обнову и развој обезбеђује 20 процената за израду техничке документације, 30 процената обезбеђује Влада Републике Србије, а остала средства за енергетску санацију би требало да обезбеде станари, који ће то враћати у неких наредних осам до десет година и то путем рачуна даљинско грејање – каже наша саговорница.

Пријаву на овај Јавни позив треба да поднесу управници стамбених заједница и важно је да се они упознају са свим детаљима.

– Дакле, могу се пријавити стамбене заједнице, које су прикључене на једну подстаницу или уколико има више стамбених зграда које су прикључене на једну подстаницу, оне морају да се заједнички пријаве – закључује наша саговорница.

Пријавом на овај Јавни позив стамбене заједнице не преузимају никакву правну ни финансијску обавезу, нити закључивање било каквог уговора.

Уколико буду изабране, њима ће се дати одређена понуда и тада ће стамбена заједница одлучити да ли прихвата или одустаје.

Please follow and like us:
Друштво