Још сутра плаћање четврте и последње рате пореза на имовину

Градска управа

Рок за плаћање четврте, последње рате пореза на имовину истиче сутра 15. новембра. За неблаговремено плаћање пореза на имовину законом прописана камата је 16,5 посто.

Порез на имовину, измирује се квартално, у 4 рате годишње. О стању својих задужења порески обвезници Града Врања могу да се информишу у Градској управи, у просторијама Одсека локалне пореске администрације, на телефоне 402 397 и 402 392, као и  на порталу е – управе преко web апликације euprava.gov.rs – јединственог информационог система локалне пореске администрације за регистроване пореске обвезнике.

За пореске обвезнике који имају дуговања из претходних година, постоји могућност репрограма. Потребно је да се јаве у Одељење локалне пореске администрације, да поднесу захтев за одложено плаћање, на број рата који њима одговара. Локална пореска администрација доноси решење и тиме одлаже плаћање тог заосталог пореза. Тим дужницима се отписује 50 посто камате, а камата на репрограм је 6,5 посто.

Уколико су већ потписани репрограми , такође треба до сутра 15. новембра да се уплате означене рате, јер ће се након истека законског рока за уплату рате, обрачунавати законом прописана камата.

Износ на решењу зависи од промета непокретности на тржишту, а цене квадрата стана на атрактивним локацијама у Врању, прелазе 1200 евра.

Please follow and like us:
Друштво Економија